Jesteś tutajMiejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu


Obrazek użytkownika Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu

Dane użytkownika

Czym się zajmuję

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu (MPU) kontynuuje działalność zainicjowaną przez prof. Władysława Czarneckiego w 1931 r. W obecnym kształcie jako jednostka organizacyjna miasta Poznania działa od lipca 1991 r. W związku z tym rok 2011 jest jubileuszowym rokiem 20-lecia działalności Pracowni.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zatrudnia ponad 70 osób, w tym 26 uprawnionych urbanistów. Pracownicy tworzą interdyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą m.in. urbaniści, architekci, specjaliści w zakresie transportu i inżynierii, środowiska przyrodniczego, rynku nieruchomości oraz radcy prawni.

Do głównych zadań Pracowni należy opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania, a także prowadzenie związanych z nimi spraw proceduralnych. Pracownia przygotowuje również inne opracowania specjalistyczne, takie jak prognozy oddziaływania na środowisko, prognozy finansowe, opracowania transportowe itp.

Owocami działalności Pracowni są m.in. uchwalony w końcu 1994 r. miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania z 1999 r. oraz Studium z roku 2008 r. W MPU powstało ponad 120 planów miejscowych, obowiązujących obecnie na terenie Poznania i obejmujących prawie 30% powierzchni miasta. W trakcie opracowania jest 110 kolejnych planów, obejmujących 35% powierzchni Poznania.

Więcej informacji na stronie internetowej www.mpu.pl.

Miejscowość
Poznań
Województwo
wielkopolskie

Historia

Posiada konto przez
8 years 28 weeks