Jesteś tutaj Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich apeluje do nowego rządu

Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich apeluje do nowego rządu


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
http://www.portalsamorzadowy.pl

W związku z uchwalonymi przez Sejm RP zmianami w ustawie o działach administracji rządowej Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich zwraca się do rządu o dokonanie korekty w przyjętym rozwiązaniu. W oficjalnym apelu czytamy, że korekta powinna dotyczyć art. 5 pkt 1a oraz art. 9a ustawy i polegać na zastąpieniu w nazwie działu, p.4 w ust. 1 oraz w ust. 2 słów „planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” słowami „zagospodarowanie terenu”, użytymi w odpowiednim przypadku. Jednocześnie w art. 23a - rozwój regionalny w pkt 2a słowa „krajowym i regionalnym” należy zastąpić słowami: „krajowym, regionalnym i lokalnym”. 

 

"Połączenie urbanistyki i architektury w jednym dziale jest dziedzictwem PRL z lat 1945-89, gdy urbanistyka nie była narzędziem kreowania rozwoju lokalnego, lecz stanowiła instrument kontroli aktywności inwestycyjnej obywateli i przedsiębiorstw. Tymczasem w państwie, demokratycznym i sprawiedliwym, gdzie wszyscy mają mieć równe warunki rozwoju, planowanie zagospodarowania przestrzeni powinno być zgodne z priorytetami rozwojowymi państwa, określonymi w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz planach (strategiach) rozwoju regionalnego. Gdy urbanistyka straciła funkcję kontrolowania aktywności Polaków, stała się najmniej ważnym departamentem w resorcie, w którym się znajdowała od dziesięcioleci (budownictwa, infrastruktury itp.)" - czytamy w uzasadnieniu.

Czytaj całość: www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/zwiazek-miast-polskich-i-unia-metropolii-polskich-apeluje-do-nowego-rzadu,75142.htmlNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.