Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Zgodność studium z mpzp w zakresie terenów budowlanych

Zgodność studium z mpzp w zakresie terenów budowlanych


Obrazek użytkownika Maja Perskiewicz

By Maja Perskiewicz - Posted on 13 Marzec 2017

Spotkałam się ostatnio z poglądem, że nie można mówić o niezgodności mpzp ze studium w sytuacji kiedy plan przeznacza terenu oznaczone w studium jako budowlane (np. tereny mieszkaniowe) pod tereny rolnicze. Tj. w studium mamy teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a mpzp uchwalamy z przeznaczeniem pod teren rolniczy. Jednym z argumentów przemawiających za tym stwierdzeniem jest brak możliwości uzyskania zgodny na zmianę przeznaczenia na wszystkich terenach. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale łatwo to uzasadnić w stuacji zaskarżenia uchwały. Co jednak w pozostałych przypadkach - kiedy po prostu uznajemy, że póki co dany teren ma mieć charakter rolniczy? Jakie jest Wasze zdanie?

Obrazek użytkownika P l a n i s t a

To jest nadinterpretacja. Poniżej wklejam link do świeżutkiego rozstrzygnięcia nadzorczego - w województwie mazowieckim coś takiego by nie przeszło:

http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=89618

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

W opisanej sytuacji (czy na pewno całkowicie zgodnie ze stanem faktycznym?) mamy stan prawny zapisany w studium i stan prawny wynikający z zapisów planu miejscowego, które są ewidentnie wzajemnie sprzeczne.
Zapisy Studium mają charakter nadrzędny w stosunku do planu miejscowego – wniosek: plan miejscowy jest niezgodny ze studium i z tego powodu nie powinien wejść do obiegu prawnego.
Nie ma żadnego znaczenia powód, dla którego odstąpiono od wprowadzenia w planie zabudowy mieszkaniowej.
Brak możliwości uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele budowlane może być co najwyżej dobrym argumentem do zmiany studium.
Jeśli z innych powodów „uznajemy, że póki co dany teren ma mieć charakter rolniczy” to znaczy, że nie widzimy już potrzeby dalszego utrzymywania tego terenu w studium jako budowlanego – dlatego „póki co” zmieniamy niezwłocznie studium w tym zakresie, a jeśli zmienimy z kolejnego powodu pogląd co do pożądanego charakteru wspomnianego terenu powinniśmy ponownie zmienić studium.
Kiedy zaczynamy bawić się przepisami przepisy zaczynają robić to samo z nami - i z tego powodu najlepszym wyjściem jest sporządzenie profesjonalnego studium, w którym już od początku wiadomo, które tereny uzyskają zgodę na zmianę przeznaczenia, a które nie i dlaczego..Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.