Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Zgodność MPZP z SUiKZP

Zgodność MPZP z SUiKZP


Obrazek użytkownika Karolek

By Karolek - Posted on 05 Grudzień 2014

Witam Forumowiczów.

Mam do Was pytanie dotyczące zgodności miejscowego planu ze studium. W studium jest zapis: "Za zgodne z ustaleniami niniejszego studium uznaje się ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zachowujące istniejące obecnie przeznaczenia terenów, tj. dopuszcza się możliwość zachowania ich dotychczasowego rolniczego użytkowania." Czy można w planie na obszarze oznaczonym w studium jako MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) część działki ewidencyjnej oznaczyć R (tereny rolne)? Czy jest Wam znana jakaś podstawa prawna do stosowania wyżej zacytowanego zapisu?

Obrazek użytkownika Dzidek

O co chodzi?
Jeśli MPZP ustali np. mieszkaniówkę (zgodnie ze Studium) to wcale nie znaczy, że nie będzie można użytkować go w dotychczasowy sposób (domyślam się, że rolny).

Obrazek użytkownika Karolek

Chodzi o to, że gmina zmienia całe SUiKZP i po jego zatwierdzeniu będzie chciała robić dla MPZP dla CAŁEJ gminy. W studium wyznaczono dość dużo nowych terenów do zainwestowania i sporządzając MPZP część terenów gmina chce zostawić jeszcze jako rezerwę w studium, żeby w razie potrzeby móc zmienić część planu. No i czy istnieją jakieś konkretne zapisy w prawie wprost dopuszczające. Ja jedynie znalazłem szczątkowe informacje na ten temat w wyrokach NSA.

Obrazek użytkownika Dzidek

Studium musi być dla całej gminy. MPZP może być dla części.

Zdanie: "W studium wyznaczono dość dużo nowych terenów do zainwestowania i sporządzając MPZP część terenów gmina chce zostawić jeszcze jako rezerwę w studium, żeby w razie potrzeby móc zmienić część planu." jest dla mnie nielogiczne.

Dalej nie rozumiem w czym tkwi Pana problem ???

Obrazek użytkownika Karolek
Dzidek napisał/a:

Studium musi być dla całej gminy. MPZP może być dla części.

Zdanie: "W studium wyznaczono dość dużo nowych terenów do zainwestowania i sporządzając MPZP część terenów gmina chce zostawić jeszcze jako rezerwę w studium, żeby w razie potrzeby móc zmienić część planu." jest dla mnie nielogiczne.

Dalej nie rozumiem w czym tkwi Pana problem ???

Faktycznie może zbyt chaotycznie i w zbyt dużym skrócie.
W zmienianym właśnie studium wyznaczono dużo nowych terenów oznaczonych jako MN (zabudowa mieszkaniowa). Tuż po uchwaleniu Studium Rada Gminy ma zamiar przystąpić do zmiany MPZP obejmującego cały obszar gminy. W tymże planie Gmina nie chce wszystkich przekształcać wszystkich terenów wyznaczonych w Studium oznaczyć jako MN tylko część z nich, a część oznaczyć w planie R (rola), a później (być może za kilka lat) gdy nastąpi potrzeba zwiększenia obszarów MN dokonać częściowej zmiany planu, by obszary które w studium są MN, w planie R zrobić je w nowej zmianie planu MN. Czyli traktować je jako rezerwę, żeby przy ponownej zmianie planu nie było konieczności zmiany studium dla małych wybranych fragmentów.
Mam nadzieję, że trochę bardzie nakreśliłem mój problem.

Obrazek użytkownika Dzidek

Nie spotkałem się osobiście z takim rozwiązaniem.
Patrząc na zapisy u.p.z.p. wydaje się to możliwe.
Tzn. studium wskazuje kierunek zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów (art. 12 u.p.z.p.). Wcale nie jest powiedziane, że w najbliższym MPZP ma się ten kierunek ziścić.
Można sobie wyobrazić "etapowanie" kierunku rozwoju gminy, która to gmina będzie tym rozwojem "świadomie i planowo" sterować.
Trzeba spojrzeć na to w ten sposób, że ustalenie w MPZP terenu jako R rola dla terenu który jest rolniczo użytkowany nie powoduje "straty" dla jej właściciela.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 4 gości.