Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Zapisy o reklamach i małej architekturze w mpzp

Zapisy o reklamach i małej architekturze w mpzp


Obrazek użytkownika Maciej Hermanowski

By Maciej Hermanowski - Posted on 22 Wrzesień 2016

Z ciekawości przeglądałem ostatnio uchwalane plany miejscowe - 99% nadal zawiera zapisy o reklamach pomimo, że z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został usunięty art.15 ust. 3 ptk 9 dotyczący tej kwestii. Ustawa mówi jasno co się w planie ustala obowiązkowo i co w zależności od potrzeb - zasady sytuowania reklam, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie należą do zadań mpzp. Co dziwne, przechodzi to przez nadzór wojewody.
Ja mam natomiast pytanie dot. zapisu dopuszczającego obiekty małej architektury - czy stosujecie takie zapisy, pomimo zmian ustawowych? Samo dopuszczenie nie jest w końcu ustaleniem zasad lokalizacji.

Obrazek użytkownika Michał

Skoro przegląda Pan uchwalone plany tzn. że procedura była wszczęta zanim zmiana ustawy weszła w życie, zgodnie z ze znanymi mi opiniami prawny ta zmiana nie dotyczy wszczętych już procedur.

Obrazek użytkownika s.w.

Nie potrzeba żadnych opinii prawnych, wystarczy dokładnie przeczytać "ustawę krajobrazową". Zgodnie z art. 12 ust. 3 tejże ustawy - Do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu, nieuchwalonych przez radę gminy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Obrazek użytkownika adam

Od biedy zapisy o reklamach można zaliczyć też do zasad kształtowania krajobrazu. Nawet jeśli to naruszenie zasad sporządzania, to wydaje mi się, że nieistotne.

Obrazek użytkownika Maciej Hermanowski
Michał napisał/a:

Skoro przegląda Pan uchwalone plany tzn. że procedura była wszczęta zanim zmiana ustawy weszła w życie, zgodnie z ze znanymi mi opiniami prawny ta zmiana nie dotyczy wszczętych już procedur.

Ustawa obowiązuje już ponad rok, skąd wiec wniosek, że mogę przeglądać aktualnie tylko procedury, które zostały rozpoczęte przed wejściem w życie ustawy?

Obrazek użytkownika Maciej Hermanowski
adam napisał/a:

Od biedy zapisy o reklamach można zaliczyć też do zasad kształtowania krajobrazu. Nawet jeśli to naruszenie zasad sporządzania, to wydaje mi się, że nieistotne.

Hmm.. zmiana przepisów ewidentnie zrzuca temat lokalizacji reklam na inny dokument. Moim zdaniem będzie to istotne naruszenie zasad sporządzania mpzp, bo to nic innego jak wykroczenie poza zakres ustaleń mpzp - i to zakres przewidziany dla innego dokumentu. Idąc tym torem moglibyśmy teoretycznie doprowadzić do sytuacji, gdzie ta sama kwestia byłaby regulowania odmiennie w dwóch różnych dokumentach.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.