Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / zabudowa zagrodowa - święta krowa planowania?

zabudowa zagrodowa - święta krowa planowania?


Obrazek użytkownika Agnieszka1

By Agnieszka1 - Posted on 18 Luty 2016

Proszę o poradę w sprawie warunków zabudowy dotyczących zabudowy zagrodowej.
Gmina wystawiła decyzję uzgadniając wzizt dla zabudowy zagrodowej, na działce rolnej na której w przeważającej części jest III klasa gruntu. Działka o szerokości 130m z dostępem do drogi publicznej. Nie ma dobrego sąsiedztwa gdyż po tej samej stronie drogi najbliższe zabudowanie znajduje się w odległości 530m na zachód i 880m na wschód. Po drugiej stronie drogi najbliższe zabudowanie znajduje się w odległości ok 130m. Dodatkowo urbanista wyznaczył nieprzekraczalną linię zabudowy dopiero 70 m w głąb działki, natomiast obszar opracowania sięga do 140 m w głąb działki. Budynki po tej samej stronie drogi (tylko w dużych odległościach) są zlokalizowane maksymalnie 20 m w głąb działki. 2 działki obok przedmiotowej również gmina wydała wzizt ale z nieprzekraczalną linią zabudowy 10 m od drogi.

1. Czy w świetle obecnych przepisów o zakazie odrolnienia gleb I-III Starostwo mogło uzgodnić taki projekt?
2. Czy decyzja ta nie narusza par. 4.1 rozporządzenia ws. nowej zabudowy w przypadku braku mpzp – w odniesieniu do wyznaczania linii zabudowy?
3. Jaki jest sposób weryfikacji, że osoba składająca wniosek jest rzeczywiście rolnikiem z gospodarstwem większym niż średnia w gminie i mogła odstąpić od zasady dobrego sąsiedztwa?

Dodam jeszcze że wnioskodawca wystąpił o te wz tylko po to by utrudnić budowę elektrowni wiatrowej, a gminie już się odwidziały wiatraki i pomagają takim ludziom.

Obrazek użytkownika Michał Mandziuk

ad.1
art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych:
Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu.

Zgodnie z powyższym zabudowa zagrodowa może być zlokalizowana na gruntach chronionych (glebach klasy I-III), tak więc Starostwo jak najbardziej uzgodniło taki projekt decyzji.

Obrazek użytkownika jarob

Ad1 za przedmówcą
Ad2 zabudowa zagrodowa jest specyficzną formą i w zasadzie ciężko tutaj jednoznacznie określić zasady sąsiedztwa i linie zabudowy, jeśli w ogóle można, bo rozproszone gospodarstwa rolne w PL to norma a ich działalność wymaga przestrzeni.
Ad3 Co innego mieć DWZ na zagrodówkę, co innego móc się na niej budować. Procedura DWZ nie wymaga weryfikacji, czy wnioskodawca jest rolnikiem czy nie. DWZ ma określić możliwość lokalizacji określonego typu zabudowy na podstawie uwarunkowań lokalnych. Sąsiedztwo tutaj będzie także pojęciem względnym, zwłaszcza przy naszym orzecznictwie.

Obrazek użytkownika ajvenn
jarob napisał/a:

Ad1 za przedmówcą
Ad3 Co innego mieć DWZ na zagrodówkę, co innego móc się na niej budować. Procedura DWZ nie wymaga weryfikacji, czy wnioskodawca jest rolnikiem czy nie. DWZ ma określić możliwość lokalizacji określonego typu zabudowy na podstawie uwarunkowań lokalnych. Sąsiedztwo tutaj będzie także pojęciem względnym, zwłaszcza przy naszym orzecznictwie.

No właśnie- w praktyce - kto właściwie i na jakim etapie postępowania powinien weryfikować kwalifikacje inwestora jako rolnika i na jakiej ilości ziemi gospodaruje ( w stosunku do średniej powierzchni gospodarstwa w danej gminie).Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.