Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Załacznik graficzny do uchwały inicjującej MPZP

Załacznik graficzny do uchwały inicjującej MPZP


Obrazek użytkownika Krzysiek

By Krzysiek - Posted on 31 Marzec 2015

No właśnie... Załącznik do uchwały, czy do analizy?

Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania MPZP dla obszaru objętego granicami administracyjnymi jednej z miejscowości tej gminy. Oprócz tekstu uchwały gdzie zaznaczono "Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru tralalala, obejmującego obszar ograniczony granicami administracyjnymi obrębu tralalala.". Do uchwały dołączono załącznik graficzny, gdzie na mapie topograficznej w skali 1 : 10000 zaznaczono granice obrębu. Do tego sporządzono analizę dotyczącą zasadności do sporządzenia MPZP i (...) zgodności z ustaleniami studium.

Pani z Urzędu Wojewódzkiego zarzuciła tej uchwale, że:
1) Załącznik graficzny musi być wykonany co najmniej na mapie ewidencyjnej (w domyśle, że lepsza byłaby zasadnicza),
2) Załącznik powinien być załącznikiem do analizy, a nie uchwały,
3) Na analizie powinien znaleźć się podpis Wójta gminy, a nie Przewodniczącego Rady Gminy.

No i pytanie - czy Pani ma rację? W uchwalonych dotychczas MPZP dla tej gminy było dokładnie odwrotnie. Załącznik graficzny zawsze był wykonany na byle jakiej mapie, był załącznikiem do uchwały, no i wszędzie podpisywał się Przewodniczący Rady Gminy.

Obrazek użytkownika M_M

1. ani w ustawie ani w rozporządzeniu nie ma mowy o skali załącznika graficznego uchwały o przystąpieniu a tym bardziej o rodzaju mapy na jakim jest zrobiona, powinien być czytelny.
2. na podstawie art. 14 ust. 2 i w nawiązaniu do ust 1 integralną częścią uchwały o przystąpieniu do mpzp jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu , czyli Pani nie ma racji w uchwale intencyjnej musi być załącznik.
3. Niestety art. 14 ust. 5 mówi iż analizę zasadności wykonuje wójt, burmistrz albo prezydent.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.