Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / WZ -stanowisko archeologiczne

WZ -stanowisko archeologiczne


Obrazek użytkownika lodzman

By lodzman - Posted on 16 Listopad 2017

Witam.
Bardzo proszę o pomoc w zrozumieniu zasadności wpisywania w decyzje o WZ obowiązku nadzoru lub badań archeologicznych. Sprawa dotyczy stanowiska archeologicznego które podobno znajduje się w ewidencji Woj. Kons. Zab.

Zgodnie z przepisem art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, formami ochrony zabytków są:
1) wpis do rejestru zabytków;
2) uznanie za pomnik historii;
3) utworzenie parku kulturowego;
4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.

Rozumiem zatem że stanowisko archeolog. wpisane do ewidencji WKS podlega ochronie na podstawie art. 7.4? Tyle że na etapie sporządzania projektu WZ dane stanowisko archeologiczne nie posiada jeszcze formy ochrony o którym mowa w art. 7.4 z uwagi na brak wydanej WZ.

Obrazek użytkownika adam

Zauważ, że zabytkiem może być obiekt (teren), który nie jest objęty wpisem do rejestru czy czymkolwiek innym (wynika z definicji ustawowej). Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zabytków ochronie podlegają również stanowiska archeologiczne. Stąd niezależnie, czy była wcześniej wydana decyzja, czy nie, ta ochrona i tak im się należy. Co innego natomiast sposób (forma) ochrony, którą są również ustalenia WZ. Ja rozumiem to tak, że w planie czy decyzji ta ochrona się konkretyzuje, czyli powstaje akt, który wskazuje że tu i tu jest coś co podlega ochronie zabytków. Wskazanie, oznaczenie go powoduje, że zarówno projektant, jak i organ administracji architektoniczno-budowlanej wiedzą, że w odniesieniu do tego terenu mają zastosować się do przepisów ustawy.
Oczywiście wpisywanie obowiązku nadzoru i badań nie powinno być treścią decyzji, ale WKZ-y tego po prostu nie rozumieją. Oni uważają, że jak w decyzji przepiszesz ustawę to znaczy, że decyzja posiada właściwe ustalenia odnośnie formy ochrony. A przecież Nakaz badań to żadna ochrona, a tylko obowiązek wynikający z przepisów.
W przypadku stanowisk ustaleniem decyzji w zakresie ochrony zabytków mógłby być np. nakaz zachowania własnej formy terenowej stanowiska (jeśli taką posiada), czyli de facto zakaz zmiany rzeźby w tym miejscu. No ale nikt się raczej nie wychyla z takimi ustaleniami i najczęściej kończy się na "zgodnie z przepisami odrębnymi", co też - uważam - nie jest jakimś wielkim błędem.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

@lodzman
>>Sprawa dotyczy stanowiska archeologicznego które podobno znajduje się w ewidencji Woj. Kons. Zab.<<
Osobiście miałbym olbrzymi problem ze skonstruowaniem projektu WZ w oparciu o tak niepewne informacje

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

@adam
>>W przypadku stanowisk ustaleniem decyzji w zakresie ochrony zabytków mógłby być np. nakaz zachowania własnej formy terenowej stanowiska (jeśli taką posiada), czyli de facto zakaz zmiany rzeźby w tym miejscu.<<

W WZ nie ma miejsca na jakiekolwiek "autorskie" improwizacje - (w,b,p) może ustalać warunki zabudowy i zagospodarowania jedynie w ramach wyznaczonych przez przepisy powszechnie obowiązujące, a tymi "zarządzają" wyłącznie instytucje wskazane w tych przepisach.

>>No ale nikt się raczej nie wychyla z takimi ustaleniami i najczęściej kończy się na "zgodnie z przepisami odrębnymi", co też - uważam - nie jest jakimś wielkim błędem.<<

Z powyższego wynika, że zamiast męczyć się z jakimikolwiek zapisami WZ wystarczy ogólna formułka: "zgodnie z przepisami odrębnymi" i WZ gotowe;) >

Obrazek użytkownika lodzman

Dziękuję za Wasze odpowiedzi.
Zadałem to pytanie ponieważ nie do końca rozumiem w jakich granicach może poruszać się urząd konserwatora zabytków w zakresie stanowisk archeol. przy uzgadnianiu np. WZ lub inwestycji liniowych (Narada Koordynacyjna - dawniej ZUDP). Nie mam wątpliwości w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Nie rozumiem natomiast formy "ewidencja" (ewidencja gminna, ewidencja konserwatora). Czy sam fakt wpisania obiektu tylko do ewidencji upoważnia konserwatora zabytków do narzucania obowiązku badań archeologicznych? Czy to wynika z ustawy o ochr. zab.? Czy nie powinna być dodatkowa forma prawna np. przepisanie ewidencji do planu miejscowego. Przepraszam że może zadaję banalne pytania ale nie jestem planistą.
Czy tzw. ewidencja jest zatwierdzana jakimś dokumentem?

Obrazek użytkownika adam

@kontr-urbanista
Czyli wójt może "ustalać zasady" ochrony dóbr kultury tylko poprzez wpisanie "zgodnie z przepisami odrębnymi"?
Ciekawe te ustalenia...

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Przyznaję, że nie rozumiem Pańskiego komentarza.
W art. 61 ust.1 ustawy planistycznej określono warunki dopuszczające wydanie decyzji WZ – tylko ich łączne spełnienie umożliwia wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Warunek art. 61 ust.1 pkt 5 brzmi: jeśli decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi - i wyłącznie do tego fragmentu przepisów odnosił się mój poprzedni komentarz.
Powyższy zapis wyraźnie zawęża „pole działania” organu (w tym autora projektu decyzji) wydającego WZ – o żadnych „autorskich” próbach kształtowania warunków zabudowy nie może być mowy: po wszczęciu postępowania należy wystąpić do organów, od których mamy obowiązek uzyskania uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi (o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy planistycznej) o ich warunki, które powinny się znaleźć w decyzji. I tylko warunki określone z podaniem podstawy prawnej powinny się znaleźć w WZ – niestety, często tak nie jest, ponieważ organy uzgadniające nie zawsze stosują się do obowiązującej ich litery prawa. Reasumując – przepisy odrębne należy zastosować (wg podanego wyżej schematu) a nie stosować „odsyłacze” do nich typu „zgodnie z przepisami odrębnymi”.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 7 gości.