Jesteś tutajForums / Zmiany legislacyjne / Ustawa krajobrazowa - wejście w życie

Ustawa krajobrazowa - wejście w życie


Obrazek użytkownika e_m

By e_m - Posted on 05 Wrzesień 2015

Od 11 września 2015 wchodzą w życie zmiany w ustawie o planowaniu, spowodowane ustawą krajobrazową. Wiadomo coś na temat wejście w życie zmian dotyczących studium będących
w trakcie opracowywania? W przypadku planów miejscowych art. 12 ustawy krajobrazowej wyraźnie określa, że stosuje się przepisy dotychczasowe. Takiego zapisu nie ma w przypadku studiów. Czyli przepisy wchodzą we wrześniu, bez względu na etap zaawansowania prac nad studium?

Obrazek użytkownika Maciej Sybilski

Art. 12 tzw. ustawy krajobrazowej stawia sprawę jasno - plany nieuchwalone trzeba poprawić, toteż najrozsądniej byłoby skorygować również każde studium będące przed uchwaleniem.

Ponadto, chyba założeniem twórców tzw. ustawy krajobrazowej było, żeby studium nie poruszało kwestii, które w uchwałach krajobrazowych będą zajmować się ogrodzeniami, reklamami i obiektami małej architektury, a jedynie zajmowało się tymi tematami, które będą implikować zapisy do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (jak wiemy, plan ma nie naruszać ustaleń studium, więc zawieranie zbędnych treści nie zdaje się być zasadne). Zatem, jeśli ktoś ustalenia przewidziane dla uchwał krajobrazowych w studium umieszczał, logiczne byłoby dostosowanie również każdego już uchwalonego studium do nowych przepisów, by takich zapisów już nie zawierało, choć prawnego obowiązku, jak widzimy, nie ma.

Obrazek użytkownika e_m

Trochę się nie zgadzam z tym stanowiskiem. Ustawa krajobrazowa w art. 12 ust 3 mówi wyraźnie, że do projektów planów stosuje się przepisy dotychczasowe.

Obrazek użytkownika Maciej Sybilski

Tak, dzięki za czujność.

Wedle art. 12 ust. 3 ustaw krajobrazowych:
"Do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu, nieuchwalonych przez radę gminy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe."

Zastanawia mnie tylko, czy nie powinno się w związku z tym zmienić brzmienie także art. 85 ust. 2 upizp?

Obrazek użytkownika e_m

Artykuł ten dotyczy (a właściwie dotyczył) wejścia w życie ustawy o planowaniu, tak więc nie ma nic wspólnego z ustawą krajobrazową.
Najbardziej wkurza brak przepisów dotyczących uchwalania studium. Mam studium na etapie wyłożenia, weszły dwie ustawy, które rozwalają całość.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.