Jesteś tutajForums / Zmiany legislacyjne / Ustawa krajobrazowa

Ustawa krajobrazowa


Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

By Łukasz Grzesiak - Posted on 20 Marzec 2015

Witam wszystkich!

Sejm RP uchwalił właśnie "ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu", tzw. ustawę krajobrazową.

Ustawa w założeniu ma w końcu dać samorządom narzędzia do egzekwowania porządku "reklamowego". Wprowadza audyty krajobrazowe na poziomie regionalnym, ze szczególnym wytypowaniem tzw. krajobrazów priorytetowych; na poziomie lokalnym - nowe "uchwały krajobrazowe" w randzie PRAWA MIEJSCOWEGO!, implementujące audyty i same w sobie będące wytycznymi ws. reklam. Po ustaleniu zasad sytuowania i tworzenia reklam, samorząd uzyskuje prawo do pobierania opłaty reklamowej (!) i nakładania kar za niezastosowanie się do przepisów miejscowych, łącznie z usunięciem reklam.

Tyle na ten moment. Warto poczytać, w szczególności przepisy odnoszące się do "ustawy planistycznej". Wasze opinie?

Więcej tu:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1525
(druki 3207)

pzdr

Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

Żadnych opinii?

Obrazek użytkownika Jacek Kuskowski

1. W zasadzie nie ma już urbanistów, więc nie ma kto komentować
2. Ustawa nie jest żadną rewolucją. Wprowadza kilka ciekawych pojęć (oś widokowa, krajobraz, przedpole ekspozycji itd.) choć nie jestem pewien, czy wszystkie są umieszczane w odpowiednich ustawach (np. oś widokowa w ustawie o ochronie przyrody).
3. Bardzo mnie cieszy dopuszczenie uchwał rad gmin ws. lokalizacji obiektów małej architektury etc. (lokalne przepisy urbanistyczno-architektoniczne?) oraz konieczność ich konsultacji społecznych.
4. Dużą niewiadomą jest dla mnie audyt krajobrazowy, ale niepokoi to, że akt wykonawczy ma określić RM (bo np. w czyich kompetencjach jest krajobraz? MIR? MŚ? RDOŚ? WKZ?). Ponad to Rada Ministrów zobowiązana jest do przygotowania rozporządzenia ws. zakresu i stopnia szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko mpzp...
5. Martwi brak restrykcji i nadania większych kompetencji nadzorczych oraz możliwości karania za reklamy, brak kar minimalnych, brak wzorców, dobrych praktyk itd. itp. (rezygnacja z dziennych opłat karnych);
6. Nie dokońca precyzyjne przepisy (sprawny prawnik udowodni, że szyld to też siatka na budynku);

Obrazek użytkownika Maciej Sybilski

Trudno mi się kusić o opinie, jednak mam dwa spostrzeżenia i pytanie:

1. Co jeżeli szyld albo reklama na ogrodzeniu będą w danym przypadku bardziej szpetne niż pylon, totem itp.? Może się tak zdarzyć, a ustawodawca przewiduje, że zawsze szyld i ogrodzenie to najlepsze rozwiązania. A reklamy w wiatach przystanków?

2. Co znaczy termin miesiąca (art. 37 b ust. 4 i 5)?
31 dni, a może 29 lub 28?

I pytanie: Czy wejście w życie tej uchwały daje w dalszym ciągu dotychczasową możliwość zawierania w uchwałach o mpzp zapisów odnośnie reklam i ogrodzeń? Czy będą to już inne uchwały - tylko wg art. 37b?

Obrazek użytkownika Jagodek

Moim zdaniem skutek tej ustawy będzie żaden albo odwrotny od zamierzonego.
Zabiera z planów miejscowych zasady dotyczące reklam i małej architektury i daje je do nowego fakultatywnego narzędzia prawnego które Gmina może opracować ale nie musi (czyli tak jak z mpzp). W mpzp uchwalonych (przed wejściem ustawy krajobrazowej) zasady dotyczące reklam i małej architektury będą obowiązywać do wejścia w życie powyższej uchwały ale ze względu że uchylany jest w ustawie o pizp ust. 3 pkt 9 ("zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane;"), w planach sporządzanych po wejściu w życie ustawy nie będzie już można określać tych zasad. Czyli jak gmina nie podejmie uchwały "reklamowej" to nigdzie nie będzie to regulowane.
Nowe fakultatywne narzędzia prawne pojawiające się w tej ustawie przy braku odpowiednich narzędzi kontroli i egzekwowania nic nie dadzą. Przecież już teraz w mpzp określa się te zasady i co z tego?, a np. OCK jest w praktyce martwą formą ochrony a przecież w celu ochrony krajobrazu właśnie powstawało. Zamiast mnożyć dokumenty, procedury i nakładać na gminy nowe obowiązki a co za tym idzie koszty, powinno się naprawić istniejące narzędzia np. wzmocnić prawnie Plany Województw i Suikzp, zlikwidować decyzje albo przynajmniej narzucić ich zgodność ze studium itp.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.