Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Ustalanie zasad scalania i podziału nieruchomości w mpzp

Ustalanie zasad scalania i podziału nieruchomości w mpzp


Obrazek użytkownika Maja Perskiewicz

By Maja Perskiewicz - Posted on 01 Marzec 2017

Witam wszystkich,

Chciałabym poznać Wasze zdanie na temat zapisów dot. zasad scalania i podziału nieruchomości w mpzp. Zgodnie z ustawą o planowaniu ustalenie tych zasad jest obligatoryjne. Co w sytuację kiedy planem jest objęta jedna działka? Logiczne jest, że taka procedura w tym przypadku nie wystąpi, ale przecież nie mogę wpisać w mpzp, że tych zasad się nie ustala, bo będzie to niewypełnienie wymagać art. 15 ustawy pizp. Jak postępujecie w takich sprawach? Czy może ktoś z Was natknął się na wyrok w podobnej sprawie? Będę wdzięczna za odpowiedź.

Obrazek użytkownika Maja Perskiewicz

Widzę, że temat był już podjęty tutaj: http://www.urbanistyka.info/content/procedura-scalania-i-podzia%C5%82u
Aczkolwiek nie ma tam do końca odpowiedzi na moje pytanie.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

w ustawie o pizp kwestie dotyczące zapisów planów miejscowych odnoszących się do przekształceń geodezyjnych nieruchomości są regulowane:
w art.15 ust. 2.pkt 8
• w planie miejscowym określa się obowiązkowo szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
w art.15 ust. 3.pkt 1;
• w planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
w pierwszym przypadku określono ogólny wymóg odniesienia się do kwestii hipotetycznych (potencjalnych) scaleń i podziałów nieruchomości w obrębie sporządzanego planu miejscowego tj. sytuacji, kiedy właściciele tych nieruchomości chcieliby coś podzielić lub coś scalić ewentualnie dokonać obydwu czynności łącznie – a więc zasady „na wszelki wypadek”; w obrębie tych zasad możliwe są dwie możliwości: dopuszczenie scaleń i (lub) podziałów i zakaz scaleń i (lub) podziałów.
Wybór opcji jest ustaleniem merytorycznym - zakaz scaleń i (lub) podziałów jest również spełnieniem cytowanego na wstępie wymogu ustawowego – naruszeniem będzie brak jakiegokolwiek odniesienia się do tematu scaleń i podziałów. W tym przypadku rządzą zasady analogiczne jak przy ustalaniu stawki renty planistycznej.
W drugim przypadku (art.15 ust. 3.pkt 1) mamy do czynienia z sytuacją, kiedy istniejąca siatka podziałów własnościowych uniemożliwia poszczególnym właścicielom (lub określonej ich części) samodzielną realizację funkcji wyznaczonych ustaleniami planu miejscowego – w tym przypadku zapisy planistyczne o scaleniu i podziałach (wtórnych) będą obligatoryjne a przeprowadzenie przekształceń będzie obowiązkiem gminy.

Obrazek użytkownika abcabc

USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady:

1) ...
2) podziału nieruchomości;
3) scalania i podziału nieruchomości;
4) ...

"Scalanie i podział" to jedna procedura, nie rozdziela się jej na scalanie lub podział, z tego co się orientuje.

Określanie zasad scalania i podziału dla jednej działki w mpzp ma zatem sens, ponieważ ktoś może najpierw dokonać podziału takiej działki na podst. ww. ustawy.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

>"Scalanie i podział" to jedna procedura, nie rozdziela się jej na scalanie lub podział, z tego co się orientuje.<

To nie jest kwestia podlegająca subiektywnemu „orientowaniu się” – przepisy w tej materii są wyraźne i jednoznaczne – zacytowałem je powyżej.
Zwracam uwagę, że tematem jest etap sporządzania ustaleń planu miejscowego a nie realizacji tych ustaleń w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

abcabc napisał/a:

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) ... 2) podziału nieruchomości; 3) scalania i podziału nieruchomości; 4) ... "Scalanie i podział" to jedna procedura, nie rozdziela się jej na scalanie lub podział, z tego co się orientuje. Określanie zasad scalania i podziału dla jednej działki w mpzp ma zatem sens, ponieważ ktoś może najpierw dokonać podziału takiej działki na podst. ww. ustawy.

O ile plan mu na ten podział pozwala. Jeśli nie pozwala to de facto procedura scalania i podziału nigdy nie wystąpi.

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika abcabc

Kontrurbanista - ale sam napisałeś, że scaleń LUB podziałów:) Chodzi o to, że "scalanie i podział" jest jedną procedurą - scala się działki i następnie je się dzieli.

Filip - w kwestii procedury "podziałów nieruchomości" w planie można (ale nie trzeba) jedynie określać "minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych" (art 15 ust 3 pkt 10). W planie nie można zakazać podziału nieruchomości, ponieważ plan tego nie reguluje.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista
abcabc napisał/a:

Kontrurbanista - ale sam napisałeś, że scaleń LUB podziałów:) Chodzi o to, że "scalanie i podział" jest jedną procedurą - scala się działki i następnie je się dzieli.

Filip - w kwestii procedury "podziałów nieruchomości" w planie można (ale nie trzeba) jedynie określać "minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych" (art 15 ust 3 pkt 10). W planie nie można zakazać podziału nieruchomości, ponieważ plan tego nie reguluje.

Myślę, że to niepotrzebna „eskalacja” tematu – powtórzę jeszcze raz:
w art.15 ust. 3.pkt 1 ustawy planistycznej:
• w planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
tylko wtedy mówimy o scalaniu i podziale jako jednej procedurze geodezyjnej (nb wykonywanej z urzędu przez gminę);
w art.15 ust. 2.pkt 8 ustawy planistycznej:
• w planie miejscowym określa się obowiązkowo szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
w tym przypadku możemy mówić o każdej procedurze oddzielnie – może (choć nie musi) zaistnieć (na wniosek właściciela) jedynie potrzeba scalenia działek lub jedynie podziału działki (działek)
Przykład 1: mam działkę, która chcę podzielić na dwie części - mogę czy nie mogę? Czy po takim podzieleniu wystąpi obowiązek „scalenia w jednej procedurze” ?
Przykład 2: mam kilka działek, chcę je scalić w jedną nieruchomość – mogę? Czy po takim scaleniu wystąpi obowiązek „podziału w jednej procedurze” ?
Z powyższych przykładów wyraźnie wynika potrzeba uregulowania kwestii dopuszczalnych podziałów i dopuszczalnych scaleń – ustalenia takie są szczególnie istotne w przypadku istnienia innych ustaleń planu miejscowego powiązanych z działką (np. dopuszczalna wielkość działek na obszarze objętym planem lub parametry zabudowy jednej działki);

Kwestia druga: co reguluje a czego nie reguluje plan miejscowy?

Znam przypadek planu obowiązującego dla terenu objętego ochroną konserwatorską, gdzie jednym z elementów ochrony są historyczne podziały własnościowe – w planie wprowadzono więc zakaz podziałów.
Nie mieli prawa?

Obrazek użytkownika abcabc
kontr-urbanista napisał/a:

Myślę, że to niepotrzebna „eskalacja” tematu – powtórzę jeszcze raz:
w art.15 ust. 3.pkt 1 ustawy planistycznej:
• w planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
tylko wtedy mówimy o scalaniu i podziale jako jednej procedurze geodezyjnej (nb wykonywanej z urzędu przez gminę);
w art.15 ust. 2.pkt 8 ustawy planistycznej:
• w planie miejscowym określa się obowiązkowo szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
w tym przypadku możemy mówić o każdej procedurze oddzielnie – może (choć nie musi) zaistnieć (na wniosek właściciela) jedynie potrzeba scalenia działek lub jedynie podziału działki (działek)
Przykład 1: mam działkę, która chcę podzielić na dwie części - mogę czy nie mogę? Czy po takim podzieleniu wystąpi obowiązek „scalenia w jednej procedurze” ?
Przykład 2: mam kilka działek, chcę je scalić w jedną nieruchomość – mogę? Czy po takim scaleniu wystąpi obowiązek „podziału w jednej procedurze” ?
Z powyższych przykładów wyraźnie wynika potrzeba uregulowania kwestii dopuszczalnych podziałów i dopuszczalnych scaleń – ustalenia takie są szczególnie istotne w przypadku istnienia innych ustaleń planu miejscowego powiązanych z działką (np. dopuszczalna wielkość działek na obszarze objętym planem lub parametry zabudowy jednej działki);

Sądzę, że to niesłuszne mieszanie procedur. "Scalanie i podział" to jedna procedura. A jeśli ktoś chce tylko podzielić lub tylko scalić to jest to uregulowane osobno w ustawach, w planie miejscowym nie wprowadza się bezpośrednio w tym zakresie dodatkowych ustaleń (za wyj. wspomnianego art 15 ust 3 pkt 10).

kontr-urbanista napisał/a:

Kwestia druga: co reguluje a czego nie reguluje plan miejscowy?

Znam przypadek planu obowiązującego dla terenu objętego ochroną konserwatorską, gdzie jednym z elementów ochrony są historyczne podziały własnościowe – w planie wprowadzono więc zakaz podziałów.
Nie mieli prawa?

Przypadek szczególny, w którym można by się spierać, bo przecież taki zakaz mógłby spokojnie być w ramach wpisu do rejestru zabytków i nie wymagałby wówczas powtórzenia w planie. Ale generalnie zamieszczenie takiego zakazu w planie po to, aby chronić zabytki też by mogło być...

Ale... skoro ustawodawca w kwestii "podziałów nieruchomości" dopuścił określanie w planie jedynie "minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych" to możnaby się spodziewać, że gdyby chciał dopuścić także ustalania zakazu podziału nieruchomości to zostałoby to napisane wprost. Pozdrawiam:)

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Czyżbym miał przyjemność dyskusji z geodetą?:)Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.