Jesteś tutajForums / Zmiany legislacyjne / Uprawnienia do sporządzania prognoz ONŚ

Uprawnienia do sporządzania prognoz ONŚ


Obrazek użytkownika ckelegancja

By ckelegancja - Posted on 31 Styczeń 2018

Szanowni Forumowicze! Proszę o pomoc w zakresie interpretacji art. 74a ust. 2 pkt 1) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie... Zgodnie z w/w przepisem, osobą uprawnioną do sporządzania m.in. prognoz oddziaływania na środowisko jest osoba, która: "ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych (...)"
Czy według Was w/w obszary a),b),c),d) muszą wystąpić jednocześnie na danym kierunku studiów, czy wystarczy, że zostanie spełniony jeden z punktów a),b),c),d)?
Z góry dziękuje za pomoc!

Obrazek użytkownika Michał Mandziuk

Ciężko byłoby znaleźć kierunek studiów który bardzo dokładnie odpowiadałby wszystkim tym obszarom. Jestem przekonany że ustawodawca miał na myśli jedną z tych dziedzin, aczkolwiek mógł ten zapis lepiej sformułować.

Obrazek użytkownika gota28

Raz, że miał na myśli jedną z tych dziedzin to istotne znaczenie ma słowo "związanych z" gdyż nie ogranicza to ściśle kierunków studiów jakie trzeba ukończyć.

Obrazek użytkownika ptaq

ale zestawienie tych kierunków kształcenia chyba świadczy dobitnie o tym, że ustawodawca jakby niezbyt świadomie podszedł do tematu. Z całym szacunkiem dla ustawodawcy zestawienie nauk weterynaryjnych z górnictwem mnie rozwala :))) No ale w sumie krety jakby głównie żyją pod ziemią - krótko mówiąc, ktoś tu wykonał krecią robotę :)))Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.