Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / udział inwestora w finansowaniu MPZP

udział inwestora w finansowaniu MPZP


Obrazek użytkownika pchor39

By pchor39 - Posted on 21 Kwiecień 2010

Na wstępie witam wszystkich i chciałbym zadać pytanie praktykom w kwestii rozumienia art. 21 .2. pkt.4 ustawy o planowaniu i zagosp. przestrz.
Jako właściciel nieruchomości wystąpiliśmy do Burmistrza z wnioskiem o zmianą przeznaczenia terenu w mpzp. ( z produkcji i składowania na handel pow. 2000 mkw wraz z usługami) Wiadomo wymaga to równiez zmiany studium uwarunkowań. Gmina podjęla uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu i oczekuje zawarcia trójstronnej umowy ( Gmina - Projektant - Inwestor) W myśl tej umowy Inwestor poniesie koszty map i innych materiałow geodezyjnych jak również zapłaci Projektantowi ok. 45.000 zł. Moje pytanie dotyczy jak określa się obciążenie inwestora "w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji" Jak to wygląda w praktyce, czy wystarczy by w zamiarze inwestora był nawet minimalny zakres inwestycji celu publicznego np. modernizacja skrzyżowania lub budowa odcinka drogi publicznej, by inwestor ponosił 100% kosztów zmiany planu, czy też jest przyjęty sposób określania tej "części" np. Inwestor płaci tylko za część planu z inwestycją celu publicznego? ( trudno mi nawet sobie wyobrazic jak można wydzielić z kosztów sporządzenia planu zapisy i część graficzną dotyczącą wyłacznie inwest. celu publicznego. Jak w Waszej praktyce rozwiązywane są te zagadnienia: 1/ inwestor płaci za wszystko
2/ określona jest część w jakiej inwestor finansuje zmiane planu
3/ strony uzgadniają indywidualnie , kto za co i ile płaci

Będę niezmiernie wdzięczny za poznanie Waszej opinii w tej sprawie.
Pozdrawiam i z góry dziekuję za pomoc

Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

Teoretycznie plan czy studium uchwala wójt/burmistrz/prezydent i tylko gmina ma prawo do podejmowania i finansowania "uchwał" w tym zakresie, co powinno wynikać co do zasady z analizy zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy. to niestety często fikcja. Gmina nie ma bezpośredniego interesu by finansować "prywatne" plany. Niestety. Więc koszty przerzuci na Inwestora. Prawo wprost tego nie zabrania, więc w/b/p jest z nim zgodny. Od umowy tylko zależy czy finansowanie dotyczy całości czy części projektu.

Obrazek użytkownika Maciej Hermanowski

Państwa inwestycja jest celem publicznym? Ten art. odnosi się tylko i wyłącznie do inwestycji celu publicznego. Finansowanie planu pod inwestycje inne niż cel publiczny przez inwestora jest niezgodne z prawem, co oczywiście nie oznacza, że nie jest praktykowane. Generalnie jeśli plan i studium są zmieniane z Państwa powodu i na Państwa wniosek to można się spodziewać, że jak Państwo nie pokryjecie kosztów to uchwała nie zostanie podjęta i gmina ma do tego prawo. Więc to nie jako sytuacja, w której jesteście Państwo postawieni pod ścianą. Natomiast jeśli jest to cel publiczny, a zakres planu wychodzi po za zakres jakim jest realizacja celu publicznego to moim zdaniem nie powinniście Państwo pokrywać całych kosztów, a jedynie w nich uczestniczyć. Nie może być tak, że gmina niejako przy okazji załatwia sobie swoje problemy na czyjś koszt. Myślę, że art. 21 precyzyjnie o tym mówi - inwestora realizującego inwestycję celu publicznego - w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji.Kluczowe jest tu określenie "w części".

Obrazek użytkownika Maja Perskiewicz

A partnerstwo publiczno - prywatne tu nie wchodzi w grę? Można finansować w taki sposób plany?

Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

... z prostej przyczyny - żadne przepisy praa w Polsce nie przewidują sytuacji, w której to Inwestor będzie płacił za plan miejscowy. Ale nie zakazują także tego wprost, więc wiele samorządów stosuje starą rzymską maksymę: Nullum crimen sine lege - Nie ma przestępstwa bez ustawy.

W sumie to tragiczny jest poziom legislacji.

Obrazek użytkownika Kotlet

Z mojej skromnej wiedzy na ten temat wynika, że prywatny inwestor nie może finansować/współfinansować opracowania mpzp i studium.
Opracowanie tych dokumentów należy do zadań własnych gminy i musi być finansowane w całości ze środków własnych.
Jest kilka wyjątków - m.in. obszary i tereny górnicze, ale to nie ma większego znaczenia.
PPP w tym wypadku także nie wchodzi w grę.

Szklanka przegotowanej wody oraz kromka czerstwego chleba to posiłek krzepiący oraz elegancki.

Obrazek użytkownika Piotr Piechocki

Przepisy upzp wskazują kiedy podmiot inny niż gmina nie może się wywinąć z finansowania planu, oczywiście tylko wówczas, kiedy gmina skutecznie wyegzekwuje należne kwoty od tych podmiotów. Taka jest rzeczywistość. Na marginesie, czy ktoś słyszał aby gminie udało się wycisnąć kasę na plan od wojewody lub starosty? Patrząc na problem z innej perspektywy, można postawić sprawę w następujący sposób: jeżeli strona z własnej inicjatywy zapragnie pokryć koszty prac projektowych, to można uznać to jako darowiznę na rzecz gminy, co przecież nie jest zabronione. Niedopuszczalne jest natomiast aby gmina żądała tego od strony zainteresowanej sporządzeniem planu. W/B/P sporządza plan w sposób ściśle określony ustawą, która nie zawiera żadnego zapisu mówiącego kto zleca urbaniście opracownie projektu planu. Jest natomiast pewne, że urbanista projekt planu opracować musi zgodnie z wymogami formalnymi i technicznymi. Żaden przepis nie określa też wprost kto i komu zleca opracowanie prognozy środowiskowej czy ekofizjografii. Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym Art. 9. 1.: "W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi".

Obrazek użytkownika Monika Kozanecka

 

W procesie finansowania planu przez inwestora często dochodzi do zawarcia umowy trójstronnej (W/B/P-urbanista-inwestor)- czy w tym momencie jest to zgodne z przepisami prawa?
 
Niestety rzeczywistość jest brutalna i większość planów nigdyby nie powstała gdyby nie finansowanie inwestorów przynajmniej w Wielkopolsce. To niestety często wywołuje zachowanie płacę - żądam.

 

Urbanistyka , komunikacjaNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.