Jesteś tutajStowarzyszenie Urbaniści Polscy

Stowarzyszenie Urbaniści Polscy


Krzysztof Kafka, Sekretarz SUP

Korzystając z uprzejmości portalu Urbanistyka.info chcieliśmy poinformować naszych przyjaciół, urbanistów i planistów przestrzennych o powołaniu i zarejestrowaniu nowego stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY.
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy urbanistów byłej Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, a więc województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Jednak, jak sugeruje nasza nazwa, nie chcemy się zamykać na urbanistów z innych regionów. Jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska urbanistów w całej Polsce. Zachęcamy do wstąpienia do naszej organizacji!
W uchwalonym na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia statucie przyjęto, tylko jedno ograniczenie: członkami naszego Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby wykonujące zawód urbanisty. W tym zakresie chcemy być spadkobiercami i kontynuatorami Polskiej Izby Urbanistów. 
Oferujemy naszym członkom wsparcie organizacyjne, merytoryczne oraz po prostu „koleżeńskie”. Mamy za sobą już pierwsze szkolenie dotyczące problematyce odnawialnych źródeł energii w planowaniu przestrzennym. O rekomendacjach będących wynikiem szkolenia oraz dyskusji, można przeczytać na naszej stronie internetowej.
Cele naszej organizacji określone statutem są liczne. Koncentrują się one na problemach planowania przestrzennego jak i samych urbanistów i problemów wykonywania naszego zawodu. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi  organizacjami, których cele są zbieżne z naszymi. Naszym naturalnym partnerem są także organa administracji publicznej.
Jesteśmy zainteresowani integrowaniem (a nie rozpraszaniem) środowiska urbanistów i planistów przestrzennych. Dlatego też bardzo cieszymy się z współpracy z założycielami portalu urbanistyka.info. Zachęcamy do współpracy innych.
Więcej o naszym stowarzyszeniu można przeczytać na naszej stronie internetowej.
Zachęcamy też do bezpośredniego kontaktu z nami pod adresem mailowym:
URBANISCI.POLSCY@gmail.com
 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. 

Your rating: None Average: 2.7 (14 votes)


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.