Jesteś tutajSpychalski: Ustawa wiatrakowa mocno ograniczy zabudowę mieszkaniową

Spychalski: Ustawa wiatrakowa mocno ograniczy zabudowę mieszkaniową


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
http://biznesalert.pl/spychalski-ustawa-wiatrakowa-wprowadzi-zakaz-zabudowy-mieszkaniowej-na-znaczacym-terenie-kraju/

We wczorajszym Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się tekst zwracający uwagę na daleko idące konsekwencje zapisów przedłożonego przez grupę posłów PiS projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Konsekwencje te dotkną nie tylko dla branżę OZE, ale również, a raczej przede wszystkim, właścicieli nieruchomości położonych w bliższym i dalszym sąsiedztwie działających lub przewidzianych w planach miejscowych elektrowni.

Jak słusznie zauważa autorka przewidywane ograniczenia lokalizacyjne nie obejmą jedynie wiatraków, ale także zabudowę mieszkaniową. Projekt wprowadza bowiem zakaz przeznaczenia gruntów na cele mieszkaniowe oraz wydawania pozwoleń budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej w promieniu 10-krotności wysokości działających lub przewidzianych w planach miejscowych elektrowni wiatrowych wyznaczonym z uwzględnieniem średnicy wirnika turbiny.

Żeby uzmysłowić wagę problemu warto zauważyć, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów zakazy zabudowy mieszkaniowej albo dotyczą ok. 500m obszaru wokół wiatraków zlokalizowanych na planach miejscowych, albo też, w przypadku lokalizacji turbin na podstawie decyzji WZ lub starszych planów, przepisy w ogóle takiego zakazu nie przewidują. W sytuacji, gdy liczba działających w Polsce turbin osiągnęła ok. 3 tys. sztuk, a już obowiązujące plany miejscowe przewidują lokalizację kilku tysięcy kolejnych, okazuje się, że proponowane regulacje pociągną za sobą ustanowienie zakazu zabudowy mieszkaniowej na, w najbardziej optymistycznym wariancie, co najmniej 10% powierzchni kraju. Prosty rachunek arytmetyczny pozwala stwierdzić, że ponieważ maksymalna wysokość większości planowanych elektrowni wynosi ok. 200m, nowe regulacje zaowocują powiększeniem obszarów zakazu zabudowy ok. szesnastokrotnie!

Czytaj całość: biznesalert.pl/spychalski-ustawa-wiatrakowa-wprowadzi-zakaz-zabudowy-mieszkaniowej-na-znaczacym-terenie-kraju/Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 2 gości.