Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Rowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Rowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego


Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

By Filip Sokołowski - Posted on 07 Czerwiec 2010

Jakim symbolem oznaczacie rowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego? Jaką ustalacie odległość zabudowy od tych rowów? Czy do ustalenia tej odległości stosujecie linię zabudowy?

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

Moje pytanie bierze się stąd, że w większości opracowań rowy i kanały melioracyjne oznaczane są jako WS. A przeciez WS to zgodnie z rozporządzeniem do naszej ustawy sródlądowe wody płynące. Kanały i rowy melioracyjne nie są śródlądowymi wodami płynącymi tylko urządzeniami wodnymi, zgodnie z prawem wodnym. Co Wy na to? Różnicujecie w Waszych planach wody, na właście śródlądowe wody płynące oznaczane jako WS (potoki, rzeki, jeziora) i na kanały i rowy melioracyjne oznaczone np. przez WM???

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika Monika Kozanecka

Filipie zgodnie z naszym rozporządzeniem WS to tereny wód powierzchniowych śródląodowych. Te  z kolei dopiero dzielą się na:

  • płynące, do których zalicza się wody w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek, znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, znajdujące się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących;
  • stojące, do których zalicza się wody znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi wodami płynącymi.

Nie  polecam stosowania do tego rodzaju ternów stosowac oznaczenie WM, ponieważ jest ono zgodnie z naszym rozporządzeniem zarezerwowane dla wód powierzchniowych morskich.

Rowy melioracyjne należą do lokalnych spółek wodnych i tam trzeba zasięgnąć informacji jaki jest stan prawny tego rowu, czy jest użytkowany itp.

 

 

Urbanistyka , komunikacja

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

Czyli mamy zgodność co do tego, że rów nie zalicza się do grupy WS, a jest, jak to już wcześniej napisałem, zgodnie z definicją prawa wodnego, urządzeniem wodnym. Podobnie zresztą jak kanał melioracyjny, z taką różnicą, że kanał melioracyjny od rowu różni się szerokością dna (do 1,5 m rów, powyżej kanał). Zgoda, że WM jest zarezerwowane (nie zwróciłem na to uwagi). Jak więc oznaczasz rowy? Co odpowiedziała Ci spólka zajmująca się tymi rowami? Ja myślę, że ta spółka nie podpowie oznaczenia, bo to w końcu Twoje oznaczenie, które stosujesz w miejscowym planie. Czy dokonujesz w ogóle rozróżnienia? Czy wszystko oznaczasz jako WS?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WS to tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanały)

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika Łukasz Grzesiak

Filip, ważne by nie powielać zarezerwowanych oznaczeń dla rozporządzenia. Jeśli w legendzie wyjaśniasz dany symbol, to co za problem z jego logicznym oznaczeniem? To jest właśnie kwestia do standaryzacji, której nie ma. Nowe rozp. do nowej ustawy o plan. i zagosp. przest. pewnie już dostosuje wymogi do informacji przestrzennej.

Obrazek użytkownika Monika Kozanecka

Niestety nie zgodzę się teorią, że rów melioracyjny nie zaliczamy do grupy WS. Ponieważ rów jako urządzenie melioracyjne służy do zbierania z okolicy nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej rzeki lub zbiornika. Wobec powyższego  dla potrzeb planowania przestrzennego można uznać, że stanowią one tereny wód powierzechniowych śródlądowych.

Zwróć uwagę (moja porzednia wypowieź):

"....płynące, do których zalicza się wody w ciekach naturalnych, kanałach oraz w źródłach, z których cieki biorą początek, znajdujące się w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, znajdujące się w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących;..."

według mnie rów melioracyjny może być takim źródłem- zasilaniem. W rozporządzeniu nie ma mowy o rowch, ale cóż zarówno ustawa jaki i rozp. są dalekie od ideału.

Ponadto wydaje mi się, że sam sobie cześciowo odpowiedziałeś na zadane pytanie pisząc,  że kanał od rowu różni się  tylko szerokością  dna. 

Spółki wodne nie mają podpowiedzieć urbaniście jakie ma użyć oznaczenie - raczej nie taka jest ich rola. Myśle że na podstawie podstawowych infomacji takich jak stan parawny i obece użytkowanie urbanista będzie w stanie wydedukować jakie oznaczenie wienien użyć na danym terenie.

Natomiast w kwestii kontaktu ze spółkami wodnami to niestety nie miałam jeszcze przyjemności rozmawiać w tej sprawie, ponieważ w planach które prowadzę  rowy melioracyjne są na terenach, które nie dopuszcają możliwosci zabudowy z tego względu nie było  mi to potrzebne.  Wypis z ewidencji gruntów był dla mnie wystarczajacy.

 

 

Urbanistyka , komunikacja

Obrazek użytkownika Adam Rodziewicz

Różnicujemy, ale wg. "ważności" danego rowu w całym systemie melioracji. Unikam wydzieleń oddzielną strefą, a raczej stosuję inne oznaczenie z poza palety rozporządzenia-normy. Korzystam też czasami z oznaczenia szrafem - wody nie będące strefą funkcyjną. Nie raz też "odsuwam" zabudowę liniami zabudowy.

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

To jest dla mnie jasne, że się nie powiela oznaczeń.. WM wkradło się przez przeoczenie, co zresztą wyjaśniłem w poprzednim poście. Jeśli chodzi o standaryzację, to właśnie po to zadaję te pytania, żebyśmy na forum spróbowali podyskutować kto jakie oznaczenia stosuje i jakie rozwiazanie jest najlepsze. Nie mam zamiaru się upierać przy swoim. Jestem, jak większość z nas na początku przygody z urbanistyką i chętnie dowiem się czegoś czego nie wiem.

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

Mogę się zgodzić co do tego, że ustawy i rozporządzenia są dalekie od ideału, reszta mnie mimo wszystko nie przekonuje. Oczywiście nie jesteśmy w stanie uzyskać 100proc pewności co ustawodawca miał na myśli i pewnie się czepiam pierdoły, ale:

1. Prawo wodne wyraźnie rozdziela przez definicje co to jest kanał i co to jest rów,

2. Rozporządzenie o którym wspominałem wcześniej wymienia tylko kanał (przypadkowo?). Uważam, że nie przypadkowo. Kanały są różne (np. kanały do zeglugi, kanały przeciwpowodziowe, kanały melioracyjne). Dlatego twierdzę, że oznaczenie WS nie dotyczy urządzeń wodnych w ogóle.

Trzeba byłoby się zastanowić czy jest powód dla którego warto byłoby to rozdzielać:)

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika Monika Kozanecka

Skoro rozporzadzenie wymienia kanał w symbolu WS, a jest to również urządzenie to oczywiste, że w ramach WS ustawodawca miała na myśli również urządzenia.  Moim zdaniem nie ma sensu tego rozdzilać, ewentulane zapisy szczegółowe do konkretnych odcinków można ująć w planie.

 

 

Urbanistyka , komunikacja

Obrazek użytkownika Łukasz Piwnicki

Może taki przykład, miałem w planie rowy i właśnie oznaczałem je WS...

http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/126083%5C1284ru05.pdf

Człowiek z branży...Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.