Jesteś tutajPrzepisy przejściowe dot. regulacji zawodu urbanisty

Przepisy przejściowe dot. regulacji zawodu urbanisty


Filip Sokołowski, Urbanistyka.Info/ UrbanConsulting

Zgodnie z materiałem zawierającym projekt przepisów wprowadzających ustawę o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach osoby posiadające uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty i czynnie wykonujące ten zawód 5 lat przed wejściem w życie ustawy będą miały prawo do wpisu do centralnego rejestru urbanistów bez konieczności zdawania egzaminu.

Szczegóły w dołączonym dokumencie - art. 19. 

ZałącznikRozmiar
dokument306471.pdf1.34 MB
Your rating: None Average: 2 (4 votes)


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.