Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Prośba o informację dot zmiany Planu Zagospodarownaia

Prośba o informację dot zmiany Planu Zagospodarownaia


Obrazek użytkownika Eliza

By Eliza - Posted on 07 Marzec 2016

Witam, mam ogromna prośbę . Mam dom na działce gdzie UM zmienił Plan Zagospodarowania na Tereny Przemysłowe z Możliwością Zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Mój dom stoi na tej działce ze 80lat . Wszelkie pisma do UM nic nie dały planu nie chcą zmienić.
Dodam iż nie mogę na własnej działce nic zrobić tzn nadbudować istniejącego budynku , wybudować nowego przekształcić powierzchnie nieużytkową w użytkową czy też postawić garaż nawet blaszany chyba że będzie to magazyn. I tu nasuwa sie pytanie czy istnieją jakiekolwiek przepisy regulujące to, iż na terenach przemysłowych można mieszkać i byc w taki sposób ubezwłasnowolniony Wiem że tak nie jest bo w Urzędzie twierdzą ,iż jest to błąd urbanisty. Ale na tym się kończy i ręce umywają .

Obrazek użytkownika Krzysiek

Kiedy miała miejsce ta zmiana planu?

Obrazek użytkownika lukasz_pob

Gmina uchwalając plan musi uwzględniać ustalenia studium w tym zakresie - plan nie może być sprzeczny z ustaleniami studium. Zatem jeżeli w studium ustalona została dla tego terenu funkcja przemysłowa takie też przeznaczenie musi być wyznaczone w planie, tym samym jeżeli w studium nie została uwzględniona istniejąca zabudowa mieszkaniowa to plan nie może takiej funkcji wyznaczać (urbanista nie popełnia żadnego błędu). Nie oznacza to jednak, że dotychczasowa zabudowa nie może funkcjonować - zabudowa taka może funkcjonować w obecnym kształcie do czasu realizacji ustaleń planu. Dom może stać w "nieskończoność" chyba że będziemy chcieli dokonać jakiś zmian. I tu prawda - nie możemy tego domu rozbudowywać, nadbudowywać itd. bo nie jest to dopuszczone w zapisach planu, który jak przypuszczam wskazuje możliwość realizacji zabudowy techniczno-produkcyjnej w tym magazynowej. Broniąc trochę swój fach, ale przede wszystkim prawny punkt widzenia to urząd przedstawia nieprawdziwe informacje obarczając urbanistę jako winnego takiego stanu rzeczy, gdyż zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to wójt, burmistrz, prezydent sporządza plan, a uchwala go rada (a nie urbanista). Ponadto zgodność planu z przepisami prawa zatwierdza wojewoda. Urbanista wykonuje prace na zlecenie gminy. Reasumując proponuję poczynić następujące kroki: zweryfikować ustalenia studium - jeżeli w studium wyznaczona jest na danym terenie zabudowa mieszkaniowa, a plan wyznacza przemysł to od razu złożyć skargę do WSA o niezgodność planu ze studium. Natomiast jeżeli studium-plan w tym zakresie są zgodne to należałoby złożyć wniosek do gminy o zmianę w studium w zakresie ustalenia funkcji zgodnej ze stanem faktycznym, a następnie (po uchwaleniu zmiany studium) wniosek o zmianę planu. Niestety gmina nie musi podejmować zmiany w tych dokumentach na każdy wniosek, a jeżeli jednak się zdecyduje to przejście samej procedury - plan + studium - to min. 2-2,5roku a często dłużej.

Obrazek użytkownika p.m.

Pier*****ć to wszystko i wyjechać w Bieszczady? Lepszego wyjścia dla Pani nie widzę.

Obrazek użytkownika ptaq

Jeżeli od wejścia w życie takiej zmiany nie upłynęło 5 lat, to odsyłam Panią do przepisów art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Treść ustawy znajdzie Pani w internecie. Myślę, że zapisy zawarte w ust. 1-3 tej ustawy powinny Pani wskazać dalszy kierunek postępowania.
Życzę powodzenia, sprawa nie jest taka beznadziejna jak Pani mówią w urzędzie :-).

PozdrawiamNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.