Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Porozumienie wg art.51 ust.3 UZP

Porozumienie wg art.51 ust.3 UZP


Obrazek użytkownika bM

By bM - Posted on 15 maj 2016

Witam

Potrzebuję wzór porozumienia między gminami dla ustalenia lokalizacji celu publicznego. Ma może ktoś coś takiego w swoich zasobach? Byłbym wdzięczny za udostepnienie.

Obrazek użytkownika Dzidek

Nie na "ustawowego" wzoru porozumienia.
Może mieć postać zwykłego pisma wójta do wójta.
Ważne by z niego wynikało kto i w jakim zakresie się porozumiał (uzgodnił?).
Nie musi to być porozumienie na którym podpisują się obydwie strony - choć może mieć taką postać.

Aczkolwiek co innego wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 10 marca 2011 r., II SA/Wr 726/10, ONSAiWSA 2012, nr 2, poz. 24.
Konieczność wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (lub o warunkach zabudowy) w porozumieniu z innym organem oznacza nakaz wspólnego merytorycznego rozstrzygnięcia. Potrzebny jest zatem consensus odnośnie do treści tej decyzji. (...) Brak porozumienia czyni wydanie decyzji niedopuszczalnym, a uregulowanie takie chroni niezależność, i, co za tym idzie, wyłączność kompetencyjną organów gminy na jej własnym terytorium, chociażby planowana inwestycja obejmowała niewielką jego część w porównaniu do innych gmin. Nie można przeprowadzić w drodze decyzji inwestycji realizującej cel publiczny w rozumieniu ustawy, ani jakiejkolwiek innej inwestycji, bez zgody zainteresowanej jednostki samorządu terytorialnego (...) Uzasadnieniem dla takiego rozumienia porozumienia jest podmiotowość publicznoprawna gminy i wyłączność decyzyjna jej organów na obszarze ich właściwości. Inne rozwiązanie godziłoby w niezależność gmin". I w konsekwencji: "porozumienie oznacza wspólne kształtowanie treści, pozostaje zatem czymś więcej niż tylko akceptacją lub jej brakiem wyrażonym przed formalnym wydaniem decyzji określanym niekiedy w literaturze przedmiotu mianem "współdecydowania" (zob. J. Świątkiewicz, Z problematyki współdecyzji organów w prawie administracyjnym, PiP 1964, nr 5-6, s. 71).

Obrazek użytkownika bM

Dziękuję za pomocNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.