Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Podziały nieruchomości a mpzp

Podziały nieruchomości a mpzp


Obrazek użytkownika s.w.

By s.w. - Posted on 29 Styczeń 2015

Zapoznając się z treścią mpzp zamieszonego w innym wątku na forum natrafiłem na taki zapis w miejscowym planie:
"Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni działek nie dotyczą wydzieleń wykonywanych
w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, pod warunkiem, że nieruchomość z której działka jest wydzielana po jej wydzieleniu będzie miała powierzchnię nie mniejszą niż wymagana w ustaleniach dla terenów;"
Jakiś czas temu zastanawiałem się nad poprawnością wprowadzania takich zapisów do planów miejscowych. Jakie są wasze doświadczenia?

W mojej opinii zapisy tego typu są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przede wszystkim ustawodawca w ustawie o gospodarce nieruchomościami zastrzegł takie rozwiązanie dla nieruchomości rolnych i leśnych (art. 93 ust. 2a). Przyjmując, że podziały "na powiększenie" sąsiedniej nieruchomości można dokonywać we wszystkich terenach traci się całkowicie kontrolę nad minimalną powierzchnią nowo wydzielanych działek. Dodatkowo brak jest podstawy prawnej do określenia w decyzji podziałowej, dla terenów innych niż rolne lub leśne termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu. Krótko mówiąc, powstała po podziale działka nie spełniająca wymogu minimalnej powierzchni określonej w mpzp może być sprzedana dowolnej osobie niekoniecznie na powiększenie sąsiedniej nieruchomości i brak jest instrumentów aby temu przeciwdziałać.
Wracając do zacytowanego fragmentu z mpzp, jego redakcja jest na tyle nieprecyzyjna, że nie sposób wyobrazić sobie stosowania tego zapisu w praktyce, bowiem nie sprecyzowano o jakie ustalenia i jakie tereny chodzi. ("nieruchomość z której działka jest wydzielana po jej wydzieleniu będzie miała powierzchnię nie mniejszą niż wymagana w ustaleniach dla terenów"). Zresztą, opiniując zgodność wstępnego projektu podziału z mpzp nie patrzy się tylko na jedną wydzielaną działkę, a na wszystkie powstające w wyniku podziału działki i wszystkie nowo wydzielane działki mają być zgodne z ustaleniami zawartymi w planie. Dlatego też przytoczony wyżej zapis dotyczący "pozostałej działki" jest zbędny.

Obrazek użytkownika Maciej Hermanowski

A gdyby zmodyfikować ten zapis - "Dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek w celu powiększenia przyległej nieruchomości z zastrzeżeniem ich scalenia po dokonaniu wydzielenia".

W prawie jest opisana jedynie procedura "scalania i ponownego podziału", tak więc moim zdaniem swobodnie można taki zapis zastosować, bez konieczności wyznaczania takich obszarów w mpzp. Zastanawiam się tylko czy taki zapis nie byłby martwy.

Obrazek użytkownika Maciej Sybilski

Z mojej praktyki wynika, że stosowałem dla ścisłości w dwóch miejscach konkretne zapisy odnośnie minimalnej powierzchni działek - w tym tyczącym się ustaleń dla terenów (bez potrzeby przeprowadzania scaleń) i tym dotyczącym obszarów scaleń i podziałów (z takąż potrzebą). Wymieniałem po prostu punkt po punkcie, litera po literze wszystkie tereny przeznaczone pod zabudowę w planie i podawałem odpowiednie wartości.

Obrazek użytkownika Maciej Sybilski

Z mojej praktyki wynika, że stosowałem dla ścisłości w dwóch miejscach konkretne zapisy odnośnie minimalnej powierzchni działek - w tym tyczącym się ustaleń dla terenów (bez potrzeby przeprowadzania scaleń) i tym dotyczącym obszarów scaleń i podziałów (z takąż potrzebą). Wymieniałem po prostu punkt po punkcie, litera po literze wszystkie tereny przeznaczone pod zabudowę w planie i podawałem odpowiednie wartości.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.