Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Podstawa prawna do przystąpienia do sporządzenia MPZP

Podstawa prawna do przystąpienia do sporządzenia MPZP


Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

By Filip Sokołowski - Posted on 17 Marzec 2010

Czy w podstawie prawnej dot. przystąpienia do sporządzenia MPZP dokładacie art. 39 ustawy "ocenowej"??

Obrazek użytkownika Łukasz Piwnicki

W biurze, w którym pracuję nie. A skąd pomysł, żeby to zastosować?

Człowiek z branży...

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

Przeczytaj art. 39 i 54 ust. 2 ustawy ocenowej. Potwierdzasz, że dajesz możlowość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie..

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika Piotr Piechocki

Jak na mój rozum, nie ma żadnej potrzeby powoływania się w uchwale inicjującej na Ustawę Ocenową, Ustawa ta obliguje do przeprowadzenia SOOŚ w odniesieniu między innymi do mpzp i studium. SOOŚ nie jest odrębną i samodzielną procedurą. SOOŚ jest zestawem dodatkowych obowiązków (czynności i dokumentów) wymaganych do wykonania w ramach procedury planistycznej. Procedura ta, sama w sobie uwzględnia i gwarantuje udział społeczeństwa. Potwierdzeniem są odpowiednie ogłoszenia o elementach procedury oraz wyłożenie i debata publiczna. Całkiem inną sprawą jest faktyczny udział tegoż społeczeństwa i zabiegi o to, aby „słowo ciałem się stało”. Można się zastanowić czy za debatę publiczną można uznać rozmowę projektanta z urzędnikiem, ponieważ nikogo innego na tej debacie nie było. Ustawa Ocenowa nakłada dodatkowe obowiązki w postaci: umieszczania w ogólnodostępnych wykazach odpowiednich informacji z realizacji poszczególnych elementów procedury planistycznej w FORMULARZACH (patrz art. 21 Ustawy Ocenowej). Ponadto wypada zmodyfikować nieco ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu wg wzorów z RMI w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aby w odpowiednim zakresie stało się zadość art. 39 i art. 54 Ustawy Ocenowej. Co do art. 43 Ustawy Ocenowej to można dać ogłoszenie o sesji, na której będzie uchwalany plan miejscowy lub studium, ale ponieważ ustawodawcy zapomniało się określić w jaki sposób wypełnić ten obowiązek, może wystarczyć powinno umieszczenie odpowiednich informacji (np. w Formularzu D), które muszą być umieszczane w publicznie dostępnych wykazach. W ten oto sposób dokonuje się wymóg zapewnienia społeczeństwu dostępu do informacji. Zastrzegam, że to jest tylko moje rozumienie Ustawy Ocenowej. W świetle jej zawiłości może się zdarzyć, że rozum mój - zwykłego śmiertelnika, nie jest w stanie ogarnąć istoty niektórych elementów tego dzieła, aczkolwiek idea upublicznienia procedur jest mi niezwykle bliska ale w tym wypadku utopiona w procedurach administracyjnych, które powodują że głównymi zainteresowanymi tymi dokumentami stają się urzędnicy. Idąc tą drogą, jedynym „właściwym” kierunkiem zwiększenia udziału społeczeństwa w procedurach planistycznej i SOOŚ jest zwiększenie ilości instytucji uzgadniających i opiniujących, a tym samym zwiększenie armii urzędników. W ten sposób osiągnięty zostanie stan najwyższego upublicznienia planów miejscowych przez machinę urzędniczą. Plany miejscowe w końcu przestaną być skutecznym regulatorem i kreatorem przestrzeni, ale będą za to miały wszystkie wymagane i domniemane podstawy prawne, pieczątki, uzgodnienia i opinie uzyskane w trybie wszelkich możliwych kodeksów i sprawdzone przez komisje, urzędy, sądy i trybunały, co pozwoli na spokojny sen obywateli społeczeństwa urzędniczo-administracyjnego. Tylko kto to wszystko sfinansuje i jaki jeszcze będzie sens uprawniania urbanistyki pożeranej przez raka biurokracji.

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

Być może nie wyraziłem się precyzyjnie, ale mówiąc o przystąpieniu nie miałem na myśli uchwały inicjującej tylko właśnie ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu.

 

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika onedolar

A więc w takim wypadku to jak najbardziej! U mnie stosuje się Ogłoszenie o przystąpieniu i tzw. Ogłoszenie środowiskowe.

Obrazek użytkownika Kuba Pieńkowski

Panie Filipie, od jakiegoś już czasu stosuję wzory zawiadomień zamieszczone na Portalu (tam jest powołanie na art. 39 ustawy ocenowej) i nie spotkałem się z żadnymi problemami. Wręcz przeciwnie, brak odwołania do wskazanych artykułów wiązał się z koniecznością publikacji kolejnego ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu, na podstawie dodatkowych artykułów ustawy ocenowej. To zbędne. Uważam, że tak jak Państwo proponujecie we wzorze, warto powołać się na dwie podstawy jednocześnie już na początku.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.