Jesteś tutajPlanowanie przestrzenne w Karpatach – jak chronić najcenniejsze bogactwo Karpat? II Forum Karpackich Gmin

Planowanie przestrzenne w Karpatach – jak chronić najcenniejsze bogactwo Karpat? II Forum Karpackich Gmin


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
Anna Kołodziejczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa
W dniach 24-25 września 2015r. w Sromowcach Niżnych odbywa się II Forum Karpackich Gmin, w którym uczestniczą przedstawiciele 200 gmin, objętych Ramową Konwencją o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat. Forum organizowane jest w ramach projektu „Karpaty Łączą”  wspierającego wdrażanie Konwencji.
Celem Forum Karpackich Gmin jest debata publiczna na temat dobrego kształtowania przestrzeni w Karpatach oraz wsparcie merytoryczne jednostek samorządu terytorialnego w procesie wdrażania zasad planowania przestrzennego, chroniącego zasoby przyrodnicze, kulturowe i społeczne tego unikatowego regionu.
Jak kształtować przestrzeń publiczną w Karpatach? Jakie są realne koszty i konsekwencje błędów popełnianych w planowaniu przestrzennym? Co w praktyce można zrobić, by proces ten usprawnić i prowadzić z poszanowaniem potrzeb społeczności lokalnych i środowiska naturalnego? – między innymi na te pytania szukają wspólnie odpowiedzi uczestnicy Forum.
Podjęcie debaty w gronie instytucji decyzyjnych jest szczególnie ważne w obliczu dynamicznych zmian zachodzących nie tylko w krajobrazie, ale również tych wyznaczanych przez trendy ekonomiczne – podkreśla Patrycja Adamska, koordynator projektu „Karpaty Łączą” – Dlatego do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli władz lokalnych, ekspertów w dziedzinie planowania przestrzennego i ochrony przyrody, architektów i urbanistów.
Forum jest także okazją do promowania wśród gmin Kodeksu Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach. Dokument jest efektem niemal dwuletniej pracy Karpackiej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego. Kodeks będzie podpisany przez karpackie samorządy po II Forum Karpackich Gmin.
Podczas Forum zostaną także ogłoszone wyniki konkursu „Karpacka Gmina” dla jednostek samorządowych uwzględniających cele ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej w swojej polityce rozwoju oraz w realizacji działań własnych.
II Forum Karpackich Gmin odbywa się w ramach projektu Karpaty Łączą, którego liderem jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Za organizację Forum odpowiada Partner projektu -Stowarzyszenie Ekopsychologia.
„Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” to projekt współfinansowany przez Szwajcarię w latach 2012-2015 w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Więcej informacji o II Forum Karpackich Gmin oraz o projekcie Karpaty Łączą na www.karpatylacza.pl oraz www.ekopsychologia.plNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.