Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / ODROLNIENIE ZIEMI

ODROLNIENIE ZIEMI


Obrazek użytkownika Kasia83

By Kasia83 - Posted on 21 Kwiecień 2015

Proszę o pomoc, gdyż kupiliśmy działkę o powierzchni 12,5 ara,która w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ma status działki przemysłowej- pod inwestycje nie uciążliwe. Obecnie kiedy wystąpiliśmy o Warunki Zabudowy Pan w Gminie zwrócił mi uwagę, że ziemia ma klasę IIIb 2/3 działki, a na końcu jest klasa VI - 1/3 działki. Teraz jest problem z odrolnieniem, żeby cokolwiek na niej postawić, bo odrolnienie może kosztować około
60 tys. zł. Co możemy zrobić , żeby teraz nie stracić pieniędzy na które wzięliśmy kredyt na zbudowanie hali pod zakład na tej działce, na której jak się okazuję nie można nic postawić, bo wiąże się to z duzymi kosztami ?
Bardzo prosze o poradę Katarzyna Wajerowska.

Obrazek użytkownika M_M

Rozumiem, iż przemysłowe przeznaczenie działki zostało określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy a nie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bo jest to duża różnica.
Jeżeli tak jest to niestety nie mogą Państwo zmienić jej przeznaczenia z rolnej na przemysłową. W przypadku gleb klasy III może to nastąpić jedynie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o warunkach zabudowy nie powinna być wydana na przedmiotowym terenie. Odrolnienie, o którym Pani pisze nawet za jakiekolwiek pieniądze nie jest możliwe z punktu widzenia prawa.
proszę się upewnić w gminie, ze na danym terenie nie obowiązuje plan. jeżeli tak jest to proponuję złożyć wniosek do gminy o plan.

Obrazek użytkownika Maciej Sybilski

Sposoby widzę dwa:
- albo zdecydować się na procedurę administracyjną zmierzającą do tego, by inwestycja mogła powstać na działce, o której Pani pisze, najpierw wyjaśniając z urzędem gminy w sposób jednoznaczny jej status prawny,
- albo porozmawiać z kredytodawcą odnośnie wpływu zmiany lokalizacji inwestycji na warunki kredytu, sprzedać działkę i kupić w innej lokalizacji o jasnym i pewnym statusie prawnym.

Co do zasady:
1. patrząc na art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe w przypadku spełnienia m.in. warunku, że teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

2. patrząc na art. 14. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nawiasem mówiąc dzieje się to dzięki art. 31 i 32 tej ustawy, zgodnie z którymi wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy z uwzględnieniem m.in. wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.

3. studium nie jest aktem prawa miejscowego, a plan - tak, toteż ustalenia studium nie są wiążące.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 4 gości.