Jesteś tutajForums / Zmiany legislacyjne / Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami - wysokie kary za działalność bez uprawnień

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami - wysokie kary za działalność bez uprawnień


Obrazek użytkownika JanBorys1980

By JanBorys1980 - Posted on 05 Wrzesień 2017

W dniu 20 lipca 2017 r.uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami.

Zastąpiono dotychczasowe sankcje za wykonywanie czynności z zakresu szacowania nieruchomości bez uprawnień zawodowych w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, karą finansową w wysokości do 50 000 zł.

Przewidziano również sankcje finansowe za nieprzestrzeganie obowiązku posiadania ubezpieczenia OC przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym stwierdzenie naruszenia.

...i zmieniono szereg innych spraw np. definicję wartości rynkowej, wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości.

Poniżej pismo Ministra Infrastruktury i Budownictwa w tej sprawie:

https://pfsrm.pl/storage/download/1413

Nowelizacja:

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20170001509+2017%2409%2401&type=2

W tym kontekście ciekawy wątek dotyczący odpowiedzialności dot. prognoz skutków finansowych mzp mpzp:

http://urbanistyka.info/content/prognoza-skutk%C3%B3w-finansowych-mpzp-o...

Obrazek użytkownika Paweł Wasilewski

W przywołanym wątku o odpowiedzialności zawodowej osób sporządzających prognozy finansowe do mpzp zastosowano całkowicie błędną wykładnię przepisów art. 37 ust. 11 ustawy o pzp. Przepis ten odnosi się bowiem wyłącznie do czynności wykonywanych przez rzeczoznawców majątkowych na podstawie przepisów art. 37 ust. 1 tejże ustawy (określanie wartości nieruchomości na okoliczność ustalenia odszkodowania za obniżenie lub opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości). O prognozach skutków finansowych, które są częścią dokumentacji planistycznej i nie wiążą się bezpośrednio z szacowaniem wartości nieruchomości - nie ma tu w ogóle mowy i tak też do sprawy podchodzi nadzór prawny wojewodów. Ustawa o gn mówi jedynie, że prognozy te mogą sporządzać rzeczoznawcy, a nie że mogą to robić tylko oni. Proszę nie wprowadzać czytelników w błąd.
Pozdrawiam.

P. Wasilewski

Obrazek użytkownika JanBorys1980

1. Wszystkie wyroki sądów WSA, NSA - ustalona linia orzecznicza.
2. Opinie prawne.
3. Opinie ekspertów.
4. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. Kontrole NIKu.
6. Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego OC rzeczoznawców majątkowych nakazujące jego posiadanie w przypadku sporządzania właśnie prognoz skutków finansowych mpzp.
7. Rozstrzygnięcia nadzorcze - w tym ostanie Wojewody Opolskiego.

Wśród wyżej wymienionych (szczegóły w wątku powyżej) można się spotkać z jednolitą opinią - to rzeczoznawcy majątkowi mają wyłączność na sporządzanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Nie ma żadnej innej przeciwnej opinii w tym zakresie poza kilkoma komentarzami urbanistów, wliczając w to Pana.

Tak więc proszę nie wprowadzać w błąd czytelników, bo właściwie wszystkie opinie, które zostały zawarte w tym wątku są niezależne od środowiska rzeczoznawców. Problem polega ma tym, że praktyka sporządzania prognoz przez niemających o nich żadnego pojęcia uchodziła płazem. Ale to się właśnie skończyło wraz z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami. Polecam w szczególności sprawdzić zakres obowiązkowego OC dla czynności związanych z prowadzeniem działalności rzeczoznawcy majątkowego.

Ale droga wolna. Prognoza do planu miejscowego będzie cały czas w aktach sprawy i może ktoś chcąc na przykład uchylić lub zmienić plan miejscowy zainteresuje się właśnie tą prognozą i czy była sporządzona przez osobę uprawnioną. Jest to pewien punkt zaczepienia, a argumentów do obrony praktycznie wcale.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.