Jesteś tutajForums / Pomoc dla inwestora / MPZP - przeznaczenie podstawowe, a dopuszczalne - interpretacja

MPZP - przeznaczenie podstawowe, a dopuszczalne - interpretacja


Obrazek użytkownika mpzp

By mpzp - Posted on 14 Wrzesień 2015

Dzień dobry,

W MPZP jest:
1/ przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone planem jako jedyne lub przeważające na wyznaczonym terenie,
2/ przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który został dopuszczony na terenie wyznaczonym planem jako uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego i który nie przekracza 40% powierzchni zabudowy terenu inwestycji,

Dla MN w tym planie podstawowym przeznaczeniem jest: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a dla dopuszczalnego jest: usługi, budynki gospodarcze i garaże.

Jak należy rozumieć w tym przypadku możliwość przeznaczenia dopuszczalnego na terenach MN? Czy uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego oznacza, że na terenie mogą być wybudowane budynki pod usługi, budynki gospodarcze i garaże ale tylko gdy na terenie będzie również usytuowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, czy może oznacza to, że na terenie tym mogą być wybudowane samodzielnie budynki pod usługi, budynki gospodarcze i garaże?

Czy gdy w MPZP istnieje zapis (dla MN):
"powierzchnia nowo wydzielonych działek zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej nie powinna być mniejsza niż 550 m2; przy zabudowie bliźniaczej nie powinna być mniejsza niż 450 m2; przy zabudowie szeregowej nie powinna być mniejsza niż 350 m2; minimalna szerokość frontu działki dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 18 m, dla zabudowy bliźniaczej 14 m, dla zabudowy szeregowej 10m"
to dotyczy to również zakresu objętego przeznaczeniem dopuszczalnym (np. ograniczenie wynikające z minimalnej szerokości frontu działki)?

Uprzejmie proszę o Wasze na ten temat zdanie.

PozdrawiamNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.