Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / mapy zagrożenia/ryzyka powodziowego

mapy zagrożenia/ryzyka powodziowego


Obrazek użytkownika ania_ja

By ania_ja - Posted on 23 Kwiecień 2015

W związku z tym, że mapy powodziowe zostały w dniu 15 kwietnia przekazane organom administracji:
http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-pow...,
a tym samym dotychczas obowiązujące "Studia ochrony przed powodzią...." straciły ważność, mam pytanie co robicie w sytuacji, gdy jesteście w trakcie procedury, ale już po opiniowaniu?
Czy według Was mamy obowiązek powtórzenia procedury opiniowania, jeżeli w studium tereny te oznaczyliśmy jako "projektowane", a rzecz jasna na dzień dzisiejszy są już obowiązujące?
Dzięki za odpowiedź.

Obrazek użytkownika Maciej Sybilski

Nie mam praktyki w tym względzie, ale patrząc na przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo wodne, myślę, że jesteśmy zmuszeni do powtórzenia procedury (np. przez wysłanie wniosku do RZGW).

Co do zasady:
1. patrząc na art. 33 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w wyniku zmiany ustaw zachodzi konieczność zmiany studium lub planu miejscowego, czynności, o których mowa w art. 11 i 17, wykonuje się odpowiednio w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian.

2. patrząc na art. 85 ust. 2 ww. ustawy, do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. patrząc na art. 88f ust. 7 ustawy Prawo wodne, zmiany w dokumentach wprowadza się w terminie 30 miesięcy od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego organom administracji.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.