Jesteś tutajKonsultacje publiczne projektu założeń ustawy o rewitalizacji

Konsultacje publiczne projektu założeń ustawy o rewitalizacji


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
http://www.mir.gov.pl

Projekt założeń ustawy o rewitalizacji 20 listopada 2014 r. trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Ustawa ma stworzyć ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce. Ustawa stworzy ramy prawne dla rewitalizacji w Polsce, których obecnie brakuje oraz, poprzez zawarte w niej regulacje, zachęcać będzie coraz więcej samorządów do prowadzenia tego procesu. Wprowadzenie takich zmian w prawie jest konieczne, zwłaszcza w kontekście szacunków Instytutu Rozwoju Miast, według których aż 20 proc. obszarów miejskich w Polsce (zamieszkanych przez ok. 2,4 miliona mieszkańców) jest zdegradowanych i wymaga pilnych działań. Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych (w miastach i na wsi) poprzez przedsięwzięcia całościowe, obejmujące różne sfery życia. Ich celem będzie m.in. poprawa jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym tych terenów oraz złemu stanowi technicznemu budynków, a także poprawa stanu środowiska. Aby rewitalizacja była dobrze przemyślana i zaplanowana, jej podstawą na konkretnym obszarze będzie program rewitalizacji. Opracują go i uchwalą samorządy lokalne w ścisłej współpracy z zainteresowanymi środowiskami (m.in. mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami). Kompleksowa i skuteczna rewitalizacja to też jeden z najważniejszych sposobów dążenia do ładu przestrzennego i ograniczania żywiołowej suburbanizacji (tzw. rozlewania się miast), która powoduje narastające koszty przestrzenne, ekonomiczne i środowiskowe. Zatem im powszechniejsza będzie rewitalizacja, tym bardziej polskie miasta będą zwarte, przyjazne i o wysokiej jakości przestrzeni publicznej. Zapraszamy do analizy projektu i zgłaszania uwag do 4 grudnia br. na adres: miasta@mir.gov.pl.

 projekty: www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/konsultacje_zalozen_ustawy_o_rewitalizacji_20112014.aspx

 Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.