Jesteś tutajKonferencja w Gdańsku: „Urbanista w obliczu przemian. Wpływ ustawy deregulacyjnej na organizację i wykonywanie zawodu”.

Konferencja w Gdańsku: „Urbanista w obliczu przemian. Wpływ ustawy deregulacyjnej na organizację i wykonywanie zawodu”.


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
Instytut Metropolitalny
Pod koniec października w Gdańsku, przy udziale czołowych polskich urbanistów i prawników rozgorzeje dyskusja nad obecnym i przyszłym statusem zawodu urbanisty. Przyczynkiem do tego jest tzw. ustawa deregulacyjna, która objęła swoim zakresem, obok wielu innych zawodów, także zawód urbanisty.
 
Akt ten zakłada likwidację samorządu zawodowego urbanistów oraz otwiera dostęp do zawodu. Utrata statusu zawodu zaufania publicznego, obawa przed obniżeniem standardów jakościowych usług oraz brak mechanizmów dyscyplinarnych – to główne zagadnienia poruszane w dyskusjach odnośnie proponowanych zmian.
Czy samorząd zawodowy urbanistów był potrzebny i czy spełnił swoją rolę? Jak zmieni się zawód urbanisty po otwarciu dostępu do niego? Jak może wpłynąć to na proces planistyczny? Czy stowarzyszenia zrzeszające urbanistów będą mogły zastąpić samorząd zawodowy?
 
Aby spróbować odpowiedzieć na te i inne pytania 29 października 2014 roku, w godzinach 9:00-15:00, w auli Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12 w Gdańsku odbędzie się konferencja „Urbanista w obliczu przemian.  Wpływ ustawy deregulacyjnej na organizację i wykonywanie zawodu”. W trakcie paneli tematycznych przedstawione zostaną opinie popierające deregulacje, jak również te, które odnoszą się do niej krytycznie. Uczestnicy konferencji będą mogli wziąć czynny udział w dyskusjach panelistów, wśród których znajdą się urbaniści, architekci, samorządowcy i prawnicy. Swoją obecność na poszczególnych panelach potwierdzili już: arch. Grzegorz Buczek (TUP), prof. nadzw. dr hab. Tomasz Bąkowski (UG), dr Jacek Jaworski (UKSW), dr Dominik Sypniewski (PW), dr Igor Zachariasz (Uczelnia Łazarskiego), Barbara Pujdak (Biuro Rozwoju Gdańska), dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska (ZUT w Szczecinie) czy arch. Maria Kiełb-Stańczuk. Wykład inauguracyjny wygłosi zaś prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (PG).  Bardziej szczegółowy program zostanie upubliczniony na stronie www.im.edu.pl w późniejszym terminie.
Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy przewidują wydanie pokonferencyjnej publikacji na łamach periodyku „Metropolitan”.
 
Organizatorami konferencji są cztery trójmiejskie organizacje: Instytut Metropolitalny, Brygada Urbanistyczno-Architektoniczna, Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UG oraz Koło Studenckie TUP Młodzi. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz, Rektor Politechniki Gdańskiej – prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk oraz Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, a także Oddział Gdański Towarzystwa Urbanistów Polskich. Portal Urbanistyka.Info jest Patronem Medialnym wydarzenia. 

Wszelkie aktualne informacje ws. konferencji można uzyskać pod adresem: damian.zelewski@im.edu.pl 

ZałącznikRozmiar
Plakat konferencyjny.pdf288.78 KB
Folder_konferencja_29.10.pdf495.85 KB


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 8 gości.