Jesteś tutajJak oceniać aktualność studiów i planów miejscowych?

Jak oceniać aktualność studiów i planów miejscowych?


Filip Sokołowski, Urbanistyka.Info / UrbanConsulting

Ustawa o rewitalizacji wywołała temat analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gmin. Wymóg ich sporządzania nie jest co prawda niczym nowym, podobnie zresztą jak i kwestia uchwał w sprawie aktualności studium i planów miejscowych. Rady gmin są zobowiązane do ich podejmowania raz w czasie trwania kadencji. Problem w tym, że wiele gmin takich uchwał nie posiada, a bez nich uchwalanie planów może okazać się problematyczne lub wręcz niemożliwe. Więcej o tym pisałem w artykule „Skutki uboczne ustawy o rewitalizacji”. Tym razem chciałbym się skupić na zakresie tych analiz, bo temat wbrew pozorom nie jest taki oczywisty i jeśli chcemy, aby te opracowanie było czymś więcej niż przepustką do uchwalania planów to myślę, że warto się nad nim pochylić.
 
Zakres czasowy jaki powinna obejmować taka analiza wynika pośrednio z przepisów. Jest to czas trwania kadencji rady gminy, a więc 4 lata. Pytanie co wówczas, kiedy gmina nigdy wcześniej takiej analizy nie wykonywała. Jaki okres należy uznać za miarodajny? Dalej trzymać się wspomnianych 4 lat, czy też może uznać, że datą graniczną powinna być data ostatniej aktualizacji studium. Studium odnosi się do całego obszaru gminy i praca nad nim jest dobrą okazją do „uporządkowania” wielu spraw. Niestety często te aktualizacje dotyczą niewielkich fragmentów gminy lub są wykonywane bez szczegółowych analiz. Z drugiej strony sięganie zbyt daleko, np. do ostatniej pełnej aktualizacji studium, bądź do pierwotnej jego wersji, może zniekształcić obraz bieżących potrzeb w zakresie redefinicji polityki przestrzennej. Moim zdaniem punktem wyjścia do ustalenia niezbędnego zakresu czasowego powinna być indywidualna ocena sytuacji planistycznej w gminie. To jak gmina prowadzi swoją politykę w zakresie planowania przestrzennego ma kluczowe znaczenie dla ustalenia ram czasowych analizy.
 
Podobnie nieoczywista jest kwestia zakresu takiej analizy. Ustawa co prawda wskazuje, że przy opracowywaniu wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych uwzględnia się ustalenia studium, ale także decyzje o warunkach zabudowy, decyzje celu publicznego oraz wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowych planów. Tylko co w sytuacji kiedy na jedną działkę zostało wydanych kilka decyzji o warunkach zabudowy, albo gdy wnioskodawca chcący mieć kilka lat temu piękny biały domek na swojej działce, dziś chce mieć tam zakład fryzjerski tylko jeszcze nie zdążył o tym nikomu powiedzieć? Czy będziemy kogoś na siłę uszczęśliwiać? Czy te wydane decyzje i zebrane wnioski mogą stanowić podstawę do podjęcia decyzji o zmianie planów miejscowych czy też studium? Tutaj trzeba ponownie wrócić do zakresu czasowego analizy i uświadomić sobie, że im większy ten przedział, tym więcej takich „fałszywych” powodów do zmiany. Z drugiej jednak strony w gminach bazujących na warunkach zabudowy taka analiza (szczególnie wykonana w formie graficznej) może nam ładnie zobrazować rozdźwięk między polityką przestrzenną wyrażoną w studium, a faktycznym zapotrzebowaniem na rozwój zabudowy czy zmianę funkcji poszczególnych terenów. Ta rozbieżność nie musi stanowić powodu do aktualizacji studium, ale myślę, że powinna być bodźcem do bardziej wnikliwej analizy bazującej na wydanych pozwoleniach na budowę. Całkowite pominięcie wydanych decyzji o warunkach zabudowy na etapie aktualizacji studium może bowiem doprowadzić do skomplikowanej sytuacji w przypadku potrzeby uchwalenia miejscowego planu. Wydana decyzja o warunkach zabudowy lub co gorsza, wydane pozwolenie na budowę nie będzie mogło być uwzględnione w uchwalanym miejscowym planie jeśli będzie to sprzeczne ze studium. I właśnie dlatego warto jest wykonywać te analizy. Nie dadzą one jasnego obrazu potrzebnych zmian, ale będą stanowiły uzupełnienie wiedzy na temat sytuacji planistycznej w gminie. Im częściej i lepiej wykonywane, tym będą bardziej wiarygodne. 
 
Your rating: None Average: 3.6 (16 votes)
Hmmm dodany przez ptaq
odp dodany przez Filip Sokołowski


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.