Jesteś tutajIstotne zmiany w KPA od 1 czerwca 2017r.

Istotne zmiany w KPA od 1 czerwca 2017r.


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
Ministerstwo Rozwoju
1 czerwca 2017r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw, która wprowadza szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej. Celem zmiany jest usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych, stworzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między obywatelami i administracją oraz zapewnienie adekwatności kar administracyjnych do naruszenia prawa.
Najważniejsze zmiany to:
  • bezczynność organów lub przewlekłość postępowania będzie można zaskarżyć w przejrzystej procedurze, za pomocą ponaglenia,
  • wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy będzie opcjonalny – bez korzystania z niego będzie można złożyć skargę do sądu administracyjnego,
  • strona będzie mogła zażądać wydania przez organ II instancji decyzji rozstrzygającej sprawę zamiast tzw. decyzji kasatoryjnej, czyli przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia,
  • decyzje kasatoryjne będzie można zaskarżyć do sądu administracyjnego w specjalnej, przyspieszonej procedurze, 
  • decyzja będzie mogła stać się wcześniej ostateczna dzięki zrzeczeniu się odwołania 
  • do KPA wprowadzona zostanie ramowa procedura milczącego załatwienia sprawy zgodnie z żądaniem strony i procedura postępowania uproszczonego, co pozwoli na ograniczenie formalizmu w prostych sprawach.
ZałącznikRozmiar
3357-NowelizacjaKPA.pdf910.61 KB


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.