Jesteś tutajForums / Zmiany legislacyjne / Informacja publiczna dot. planowania przestrzennego a ustawa o IIP

Informacja publiczna dot. planowania przestrzennego a ustawa o IIP


Obrazek użytkownika Jacek Kuskowski

By Jacek Kuskowski - Posted on 08 Sierpień 2014

Dzień dobry,
Wystąpiłem do organu administracji samorządowej o udostępnienie informacji publicznej dot. rejestru decyzji o warunkach zabudowy, rejestru pozwoleń na budowę, granicach planów miejscowych oraz ustaleniach suikzp miasta w formacie GIS.
W odpowiedzi otrzymałem informację, że urząd udostępnia te informacja na swoim geoportalu, a w rozmowie z urzędnikiem, zostałem poinformowany, że wywiązali się z ustawy IIP. Dane o DWZ opublikowali tego samego dnia, gdy wydali pismo informujące. Pismo, a nie decyzję jak jest w ustawie o informacji publicznej.

I tutaj rodzi się moja wątpliwość, czy dane o które występowałem, w tak sformułowany sposób (cytat poniżej) urząd mógł mi odmówić ich wydania powołując się na ustawę IIP?

• Przekazanie w formacie GIS rejestru wydanych od 2005 r. do dziś decyzji o warunkach zabudowy (zgodnie z art. 67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), z wyłączeniem danych osobowych wnioskodawcy. Dane powinny być zagregowane do poszczególnych działek ewidencyjnych jako punkty.
• Przekazanie w formacie GIS rejestru wydanych od 2005 r do dziś decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (zgodnie z art. 67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), z wyłączeniem danych osobowych wnioskodawcy. Dane powinny być zagregowane do poszczególnych działek ewidencyjnych jako punkty.
• Przekazanie w formacie GIS rejestru wydanych od 2005 r. do dziś pozwoleń na budowę (zgodnie z art. 82b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane), z wyłączeniem danych osobowych wnioskodawcy. W przypadku braku możliwości udostępnienia danych od 2005 r. prosimy o udostępnienie danych co najmniej z ostatnich 5 lat, tj. od 2009 r. Dane powinny być zagregowane do poszczególnych działek ewidencyjnych jako punkty.
• Granic miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na każdym etapie ich opracowywania, w systemie informacyjnym GIS;
• Obowiązujących ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie kierunków zagospodarowania terenu w systemie informacyjnym GIS.
Zgodnie z art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.) proszę o odpowiedź i udostępnienie informacji publicznej w formie cyfrowej (pliki edytowalne w formacie SHP lub równoważnym).

Obrazek użytkownika adam

To, czego żądasz od gminy, to tzw. informacja przetworzona. Musisz najpierw wykazać szczególny interes publiczny w tym, że ich żądasz.

Obrazek użytkownika Jacek Kuskowski

Dzięki za trop, ale nie jestem pewien czy jest on dobry. Wiem od pracownika urzędu, że miasto dysponuje takimi danymi.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.