Jesteś tutajForums / Pomoc dla inwestora / Działka MNU proszę o pomoc

Działka MNU proszę o pomoc


Obrazek użytkownika Emil866

By Emil866 - Posted on 28 Styczeń 2015

Witam,

Niedawno w miejscowości, w której mieszkam Rada Miasta zatwierdziła nowy MPZP. Działka, której jestem właścicielem (pow.8800m2), otrzymała funkcje MNU. Chciałbym na tej działce rozpocząć działalność gospodarczą w postaci mini centrum budowlanego. budynek od 500-1000m2 + składowanie materiałów na zewnątrz.
Zapisy planu są moim zdaniem zbyt ogólnie sformułowane dlatego nie jestem pewien czy ww. działalnośc będzie zgodna, czy może trzeba sie starać o zmianę planu. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

ZałącznikRozmiar
MPZP.pdf1.13 MB
Obrazek użytkownika Emil866

Moja działka wchodzi w skład jednostki urbanistycznej L9 mnu

Obrazek użytkownika KonradP_

Zgodnie z poniższymi zapisami składowanie jest niemożliwe:

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
....

7.Dla funkcji usługowych lokalizowanych w granicach terenów oznaczonych
symbolami MN i MNU ustala się zakaz budowy urządzeń i budowli oraz zakaz
składowania przedmiotów i materiałów związanych z funkcjami usługowymi poza
obrębem budynków mieszkalnych lub usługowych; zakaz nie dotyczy usług gastronomii.

Ponadto dla terenu L.9.MNU nie dopuszcza się budowy wolnostojących budynków gospodarczych co będzie utrudnieniem dla tego rodzaju działalności.

Wniosek: składowanie wewnątrz budynku

Obrazek użytkownika Emil866

Dziękuję za odpowiedz. Chciałbym się jeszcze zapytać o kwestię budynku.

Rozumiem, iż nie ma konieczności łączenia budynków usługowych z mieszkalnymi.tzn mogę postawić wolnostojący budynek pod usługi pod warunkiem, że nie będzie on zajmował większości działki??

Obrazek użytkownika KonradP_

Usługi mogą być wbudowane lub wolnostojące.
Zgodnie z zapisami szczegółowymi musi Pan zachować 50% pow. działki jako biologicznie czynną, pozostałą część działki może Pan zabudować zabudową jednorodzinną lub np. w 26% zabudową jednorodzinną (przeznaczenie podstawowe musi być w przewadze) i 24% zabudową usługową zgodnie z poniższymi definicjami z planu:

4) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez to ustalone w planie przeznaczenie
terenu pod funkcje, których udział w zagospodarowaniu lub zabudowie jest
przeważający, w sposób określony w ustaleniach szczegółowych dla terenów;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się przez to przeznaczenie terenu pod funkcje
inne niż określone w pkt 4,Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.