Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / droga dojazdowa

droga dojazdowa


Obrazek użytkownika jjanusz

By jjanusz - Posted on 10 Marzec 2017

Witam
jestem, jak mi się wydaje, w dosyć trudnej sytuacji
A mianowicie rodzice odpisali mi działkę rolna wraz z zabudowaniami w 1999 r. Działkę tą otrzymali w spadku po rodzicach mamy , zaś dziadkowie otrzymali działkę w wyniku podziału gruntów rolnych po swoich rodzicach , moi pradziadkowie mieli grunty o powierzchni 6 hektarów i podzielili je na czworo dzieci ,wydzielili drogę przez środek działki , w wyniku tego powstało 4 działki 2 po lewej stronie i dwie po prawo. Każda z dostępem do drogi ,powstałej z tego gruntu .Tak jak to kiedyś pewnie było droga ma 2 m do 2.5 metra szerokości (kiedyś widocznienie była potrzebna im szersza) Moi dziadkowie postawili budynki gospodarcze przy samej drodze, tak samo i rodzeństwo po drugiej stronie drogi . Ze względu na to że czasy się zmieniły, na początku drogi w pewnym czasie rodzice wraz z sąsiadami przesunęli ogrodzenia i zrobili drogie około 3m szerokości, na połowie długości drogi (dalej się nie dało bo budynki gospodarcze oraz nie było potrzeby)Z drogi korzystaliśmy my i sąsiedzi ,a także piesi i rowerzyści z naszej wsi (dalej za nasza droga powstała dzika Ścieszka, łącząca naszą drogę , z drogą powiatową) I tak to przebiegało przez chyba z 70 lat . Ową drogie przez te kilkadziesiąt lat remontowała nasza rodzina, na własny koszt. W tym roku sąsiad przy którego działce kończy się nasza droga ,zaczął jeździć przez naszą drogie, ciężkim sprzętem wożąc drzewo ze swojego lasu ,a zarazem niszcząc ją (ma dostęp ze swojej działki do drogi wojewódzkiej i powiatowej) Po zwróceniu mu uwagi ,że niszczy drogę i musi ja naprawić, w przeciwnym razie nie pozwolimy mu korzystać z drogi .Stwierdził że droga jest drogą gminną i powinna mieć 3m szerokości i że on nie będzie naprawiał póki nie rozbierzemy budynków gospodarczych i ogrodzenia. Po sprzeczce miedzy nim, a moim tatą mamą i sąsiadami, następnego dnia mój tata wraz z sąsiadami odwiedzili gminę, okazało się że teraz jest to droga wewnętrzna o szerokości 3m,a właścicielem jest gmina (ja jak na razie nie mogłem brać udziału w jakiejkolwiek dyskusji i dochodzenia praw własności, ze względu na to że jestem po wypadku i urazie kręgosłupa żona zaś wpadła w depresje jak się okazało że jestem uziemiony ,zaś tata raczej nie będzie drążył dalej tego tematu ze względu na swój wiek ma 80lat) Z starego aktu własności który był na mego dziadka wynika że działka miała 1,56 h i za tyle pewnie płacił podatek , ja zaś z wypisów rejestru gruntu mam 1,49h .Wynika z tego że gdzieś na przestrzeni lat zostało mi zabrane te 7 arów na drogę, sąsiadom też ubyło po parę arów. W księgach wieczystych do których na dzisiejszy dzień mogłem dotrzeć przez Internet, jest napisane, że droga jest odrębną działką i właścicielem jest gmina (księga została założona w 2013r) Według Geoportalu owa działka ma 497 m i to by wskazywało na szerokość drogi od 2m do 2,5 metra(sprawdzałem powierzchnie swojej działki i działki sąsiadów, powierzchnie według Geoportalu i nowych wypisów z rejestru gruntów się zgadzają, zaś powierzchnia drogi się nie zgadza) , w gminie twierdzą że droga ma 3m szerokości i 650m powierzchni. Proszę o wskazówki jak wybrnąć z tej sytuacji ,czy gmina prawnie przejęła pole moich dziadków pod drogę ,a jeśli tak to czy będziemy zmuszeni rozbierac zabudowania gospodarcze i ogrodzenia które stoją kilkadziesiąt lat. Co z tym wszystkim zrobić ?Przepraszam za błędy itd. Spowodowane jest to moją niedyspozycją .POZDRAWIAM

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

To nie jest, niestety, temat który może być rozwikłany „korespondencyjne” tj. na portalu. Aby znaleźć rozwiązanie prawne problemu muszą być znane wszystkie szczegóły obecnego stanu prawnego wszystkich nieruchomości, a przede wszystkim:
1) czy dla tego terenu obowiązywał kiedykolwiek plan zagospodarowania przestrzennego,
a jeśli tak , to kiedy został uchwalony i jakie są jego ustalenia dla tego terenu?
2) kiedy i na podstawie czego działka drogowa została wydzielona geodezyjnie?
3) kiedy i w jaki sposób gmina weszła w posiadanie działki drogowej – jakie ma na to dokumenty?
4) czy wszystkie cztery działki są obecnie działkami siedliskowymi tj. rolnymi zabudowanymi ?
5) jak wygląda stan prawny tych nieruchomości od strony ewidencji gruntów (starostwo powiatowe) ?
Tyle na (dobry) początek.

Obrazek użytkownika jjanusz

Witam

1) Do działek przy owej drodze jest ustalony plan zagospodarowania przestrzennego uchwała z 2004 r.
2) Działki przeznaczone są pod zabudowę zagrodową
3) Wszystkie działki wszystkie cztery działki są obecnie działkami siedliskowymi tj. rolnymi zabudowanymi ?

Kiedyś jak składałem wniosek o pozwolenie na budowę , dostałem poniższą odpowiedz z gminy , z której wynika że to jest droga wewnętrzna
W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 23.06.2006 r. w sprawie zmniejszenia odległości usytuowania obiektu budowlanego od drogi o nr działki 50 położonej w obrębie Krasnogliny informuję: przedmiotowa droga jest drogą niezaliczoną do żadnej z kategorii dróg publicznych, wymienionych w ustawie - jest drogą wewnętrzną W związku z powyższym nie mają tu zastosowania przepisy ustawy o drogach publicznych wyznaczających w art.43 ust.1 odległość 6-cio metrową usytuowania obiektu budowlanego od zewnętrznej krawędzi jezdni dot. drogi zaliczonej do kategorii drogi gminnej oraz możliwość jej zmniejszenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach wskazaną w ust.2 cylartykułu. Natomiast jako właściciel i zarządca tej działki stanowiącej drogę wewnętrzną nie wnoszę zastrzeżeń do proponowanej lokalizacji ponieważ granica drogi zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym nie zostanie naruszona.

A teraz odpowiedzieli mi że jest to droga gminna publiczna

W nawiązaniu do pisma w sprawie wyjaśnienia statusu prawnego drogi ozn. nr geod. 50 położonej w Krasnoglinach informuję, że przedmiotowa droga ma uregulowany stan prawny i jest własnością Gminy Ryki na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego nr GG.GT.2/8237/I/Ryki-861/95 z dnia 10.11.1995r. Droga będąca własnością jednostki samorządu terytorialnego jest drogą publiczną i każdy zainteresowany może z niej korzystać bez dodatkowych ograniczeń. Wiąże się to z brakiem konieczności ustanawiania służebności przejazdu dla poszczególnych właścicieli nieruchomości przyległych. Odnosząc się do kwestii utrzymania tej drogi w należytym stanie należy podkreślić fakt, że przedmiotowa nieruchomość jest własnością zorganizowanej społeczności lokalnej jaką jest Gmina. Wobec powyższego odpowiedzialność oraz koszty za utrzymanie drogi ponoszą wszyscy korzystający z tej nieruchomości a szczególnie mieszkańcy Gminy Ryki, przy koordynowaniu działań przez Burmistrza Ryk. Jednocześnie informuję, że z zapytaniem o wymiary drogi oraz uzyskania odpowiedzi na pytanie kiedy był odnawiany operat ewidencji gruntów należy zwrócić się-do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Rykach. Instytucja ta jest głównym dysponentem ewidencji gruntów dla obszaru wsi Krasnogliny.
Jedno pismo przeczy drugiemu ,Co dalej z tym zrobic

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

W opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego „Uchwale nr XIX/123/2004 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ryki zwanych dalej planem” w § 2 ust.6 (Drogi wewnętrzne ,,Kw”) nie jest wymieniona żadna droga wewnętrzna w miejscowości Krasnogliny – niestety nie mam dostępu do części rysunkowej tego planu, dlatego trudno mi ocenić jednoznacznie jakie ustalenia planistyczne w ogóle obowiązują dla tej działki. Zapis tekstowy § 2 ust.6 uchwały (tj. brak omawianej działki) oznacza, że w rzeczywistości jest to działka, która pełni wprawdzie funkcję drogi dojazdowej do poszczególnych siedlisk natomiast nie jest drogą w rozumieniu zapisów wspomnianego planu miejscowego jak też przepisów ustawy o drogach publicznych.
W świetle powyższych ustaleń (niepełnych bo brak części rysunkowej planu miejscowego) zagadkowo brzmi następujące zdanie:
„Natomiast jako właściciel i zarządca tej działki stanowiącej drogę wewnętrzną nie wnoszę zastrzeżeń do proponowanej lokalizacji ponieważ granica drogi zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym nie zostanie naruszona.”
Gmina jest właścicielem nieruchomości, która służy jako dojazd do siedlisk, ale to nie musi oznaczać, że jest to droga gminna w sensie prawnym, dlatego ważna jest informacja, jak zapisana jest ta działka w powiatowej ewidencji gruntów, a konkretnie jaki użytek przypisany jest do tej działki? Jeśli jest to użytek „dr” ,to powstaje pytanie dlaczego w planie zagospodarowania przestrzennego tego nie uwzględniono?
Na jakiej zasadzie gmina weszła w posiadanie tej działki (tzn. jest właścicielem) tego w dalszym ciągu nie wiemy – jest wprawdzie własnością Gminy Ryki na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego nr GG.GT.2/8237/I/Ryki-861/95 z dnia 10.11.1995r. ale czego konkretnie dotyczy ta decyzja? Czy jest to np. wywłaszczenie? Jeśli tak, to na jakiej podstawie, oraz od kogo została wywłaszczona i w jakim celu?

Obrazek użytkownika jjanusz

jeszcze znalazłem W akcie darowizny notarialnym z 1999 r(mnie zostały podarowane działki). nic nie pisze o drodze, zaś mam wyrysy z ewidencji gruntów z 1999r. i jest narysowana droga 50dr o szerokości 3 m.
mam też decyzje o podziale jednej działki 2017r w której pisze, że wydzielone działki mają dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną nr. geod. 50

Obrazek użytkownika kontr-urbanista
jjanusz napisał/a:

jeszcze znalazłem W akcie darowizny notarialnym z 1999 r(mnie zostały podarowane działki). nic nie pisze o drodze, zaś mam wyrysy z ewidencji gruntów z 1999r. i jest narysowana droga 50dr o szerokości 3 m.
mam też decyzje o podziale jednej działki 2017r w której pisze, że wydzielone działki mają dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną nr. geod. 50

Panie Januszu, proszę spróbować wyjaśnić wszystkie kwestie, które poruszyłem w ostatnim poście (zdobyć informacje, których brak wskazałem) -akt notarialny nie może stanowić podstawy prawnej do wyjaśnienia powstałych zawiłości wokół działki nr. geod. 50

Obrazek użytkownika jjanusz

stokrotne DZIĘKI
będę wyjaśniał dalej
POZDRAWIAMNawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.