Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / decyzje WZ na przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba

decyzje WZ na przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba


Obrazek użytkownika s_b

By s_b - Posted on 16 Lipiec 2015

Witam.
Poszukuję wyroków sądowych stwierdzających, że budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku szamb pewnie będzie trudniej). Może ktoś gdzieś trafił bo jakoś nie potrafię znaleźć.
I mam też pytanie... w swoim zawodzie często spotykacie się z decyzjami WZ na takie indywidualne inwestycje ?
Dotychczas raczej bezdyskusyjnie nie powinny być wydawane decyzje na przydomowe oczyszczalnie ścieków, a po 28 czerwca nie powinno być już wątpliwości również z szambami - oczywiście o określonych parametrach, takich przy których nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

Obrazek użytkownika Łukasz1987

Od 28 czerwca w prawie budowlanym funkcjonują następujące zapisy:

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa (zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 i 3a):

3)indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę (Jednak trzeba pamiętać, że powyżej wydajności 5 m³/dobę należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do cieku lub gruntu)
3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3

Ponadto w art. 30 ust. 1 pkt 1)prawa budowlanego jest mowa, że inwestycje opisane powyżej wymagają zgłoszenia.

Z tego, co spotykałem się w starostwach to przy zgłoszeniach zarówno szamb jak i przydomowych oczyszczalni Starostwo jako załącznika nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy.

Osobiście nigdy nie robiłem wz na przydomową oczyszczalnię i szambo.

Obrazek użytkownika s_b

Dziękuję za odzew.
Niestety są starostwa, które odsyłają po decyzje o warunkach zabudowy dla tego typu inwestycji. Ich argumentacja jest najczęściej taka, że szambo jak i przydomowa oczyszczalnia ścieków zmienia sposób zagospodarowania działki... ehhh, lub taka, że oni nie wiedzą czy gmina na tym obszarze pozwala na lokalizację szamb i oczyszczalni, a przecież gmina nie ma możliwości zakazać jednego czy drugiego, szczególnie gdy nie ma sieci kanalizacyjnej. Dlatego potrzebowałbym wyroków sądów, aby raz na zawsze uciąć ten proceder. Znalazłem jedynie taki,w którym sąd co prawda nie zakwestionował zasadności wydania decyzji, ale tez nie to było przedmiotem jego zainteresowania, skarga dotyczyła zupełnie innej kwestii.

Obrazek użytkownika M_M

rozstrzygnięcie dotyczy mpzp ale może będzie argumentem:
Ustawa o utrzymaniu porządku
i czystości w gminach wskazuje zaś obowiązki, które spoczywają na właścicielach nieruchomości.
Według art. 5 ust. 1 pkt
2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel ma prawo wyposażyć nieruchomość
w przydomową oczyszczalnię ścieków, a wówczas nie ma obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej. W ocenie Wojewody Lubuskiego zakaz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków może być
jedynie uzasadniony ze względu na ochronę środowiska. Powołanie się na zasady ochrony środowiska musi jednak
znajdować potwierdzenie w faktach w odpowiedni sposób udokumentowanych, wykazujących realnie istniejącą
Id: 1C1E5CBA-2004-402C-B03E-F8C3B4FECF99. Podpisany Strona 3
potrzebę ograniczenia praw właściciela nieruchomości (ze względu na ochronę środowiska). Zakazanie w planie
miejscowym realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz nakaz przyłączenia do kanalizacji sanitarnej
oznacza w świetle art. 5 ust. 2 pkt 1 przekroczenie kompetencji ustawowej rady gminy.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
Nr IB-I.4131.6.2015.PGol
z dnia 21 maja 2015 r.

Obrazek użytkownika Michał Mandziuk

Faktycznie co Starostwo to inne zwyczaje...
U mnie również chcieli dwz na przydomową oczyszczalnię ścieków i też musiałem poszukać w orzecznictwie czegoś. Dokładnie tak samo powoływano się na zmianę sposobu zagospodarowania działki. Tłumaczenie, że jest to inwestycja w ramach zabudowy mieszkaniowej, która już funkcjonuje, nie pomogło. Dopiero decyzja SKO z Kielc zadziałała. Mam kopię więc mogę wysłać na maila bo nie mogę znaleźć tego w Internecie.
Ale przytoczę fragment uzasadnienia:
"Nadmienić przy tym jednocześnie należy, że zgodnie z orzecznictwem sądowym nie ustala się warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków"Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.