Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Czy Wójt ma obowiązek wydać zarządzenie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium?

Czy Wójt ma obowiązek wydać zarządzenie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium?


Obrazek użytkownika Karolek

By Karolek - Posted on 15 Grudzień 2014

Czy Wójt ma obowiązek wydać zarządzenie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Studium?
Czy też może to zrobić, ale nie musi?

Obrazek użytkownika Dzidek

Patrząc na treść art 11 u.p.z.p. (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717) nie wynika, że wójt/burmistrz/prezydent ma obowiązek wydania zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag. Z pkt 12 w/w art. wynika jedynie obowiązek sporządzenia listy nieuwzględnionych uwag.
Dobrą praktyką administracji jest wydawanie przez w/b/p zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu Studium <--(Te zarządzenie to raczej przy MPZP (art. 16 pkt 12 u.p.z.p.).

Obrazek użytkownika Karolek

Dziękuję bardzo za pomoc.

Obrazek użytkownika Dzidek

To już prędzej można sobie wyobrazić uchwałę rady gminy w sprawie rozpatrzenia uwag do studium.
Te zarządzenie (co pisałem wyżej) to raczej przy MPZP (art. 16 pkt 12 u.p.z.p.).

Obrazek użytkownika Kotlet

W żadnym przepisie nie jest wskazane w jaki sposób mają być rozstrzygane wnioski i uwagi do projektu planu/studium.
W komentarzu do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prof. Niewiadomski piszę, że powinno to następować w drodze zarządzenia, skoro nie jest to określone w przepisach.
W praktyce rzadko się stosuje wydawanie zarządzeń - niektóre "bardzo porządne" gminy tak postępują.
Zazwyczaj jest to wykaz wniosków/uwag sporządzony wg wzoru tabeli z rozporządzenia w sprawie zakresu projektu planu/studium podpisany przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Szklanka przegotowanej wody oraz kromka czerstwego chleba to posiłek krzepiący oraz elegancki.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.