Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Czy ustalacie wysokość zabudowy innej niż budynki?

Czy ustalacie wysokość zabudowy innej niż budynki?


Obrazek użytkownika Maciej Hermanowski

By Maciej Hermanowski - Posted on 03 maj 2017

Czy w swoich planach ustalacie wysokość zabudowy innej niż budynki? Np. inf. technicznej czy zabudowy niekubaturowej?

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Niezależnie od praktycznego podejścia do tematu przez poszczególnych urbanistów (tj. stosowanych przez nich technik zapisu ustaleń planistycznych) obowiązujące w tym zakresie przepisy nie tworzą zbyt wielkiego pola manewru:
>>Art.15 ust.2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: W planie miejscowym określa się obowiązkowo (...), maksymalną wysokość zabudowy, (...);<<
Zabudowa inna niż budynki to budowle bądź obiekty małej architektury - w sposób oczywisty obiekty małej architektury automatycznie "wypadają" z powyższych rozważań natomiast jeśli chodzi o budowle to sprawa wydaje się generalnie przesądzona wyłącznie w odniesieniu do tych typów budowli, których wysokość jest "zmienną zależną" (od życzeń inwestora)- są to np. wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe. W pozostałych przypadkach stosowanie parametru nieprzekraczalnej wysokości zabudowy (innej niż budynki) uznałbym za całkowicie nieuprawnione.

Obrazek użytkownika Christoforos

To bardzo ciekawy aspekt, bo jeśli w planie nie ma żadnego ustalenia, to teoretycznie można postawić np. wiatę o wysokości kilkudziesięciu metrów.

Obrazek użytkownika Radosław Jończak

skąd założenie że "budowle bądź obiekty małej architektury - w sposób oczywisty obiekty małej architektury automatycznie "wypadają" z powyższych rozważań (...)""?? Jeśli w planie ustalamy, zgodnie z zapisami studium, przestrzenie publiczne to na podstawie art 15 ust, 2 pkt 5 ustawy o pizp ustalamy wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzenni publicznych. Wówczas obowiązujące są zapisy paragrafu 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie wymaganego zakresu projektu MPZP. W punkcie tym wyraźnie zapisano że w planie należy ustalić: "ustalenia dotyczące (...) zasad umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury (...). Ustawa "reklamowa" wyeliminowała z obiegu zapisy wynikające z art 15 ust. 3 ustawy o pizp ale nie te wynikające z art 15 ust. 2. Moim zdaniem w przypadku przestrzeni publicznych należy wręcz obowiązkowo odnieść się do obiektów małej architektury, ale także do reklam, i ogrodzeń.

Obrazek użytkownika Martynian Szreder

Analizując orzecznictwo w tym zakresie, generalnie sprowadza się ono do tego, że w planie należy określić obligatoryjnie wysokość zabudowy dla wszystkich dopuszczonych ustaleniami obiektów budowlanych, których cechą charakterystyczną jest parametr wysokości zabudowy, w tym również dla obiektów małej architektury. Więcej na ten temat, z odwołaniami do wyroków, w rozstrzygnięciu wojewody mazowieckiego z dnia 14 lutego br. nr LEX-I.4131.14.2017 pod linkiem http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=90215

Obrazek użytkownika kontr-urbanista
Radosław Jończak napisał/a:

skąd założenie że "budowle bądź obiekty małej architektury - w sposób oczywisty obiekty małej architektury automatycznie "wypadają" z powyższych rozważań (...)""?? Jeśli w planie ustalamy, zgodnie z zapisami studium, przestrzenie publiczne to na podstawie art 15 ust, 2 pkt 5 ustawy o pizp ustalamy wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzenni publicznych. Wówczas obowiązujące są zapisy paragrafu 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie wymaganego zakresu projektu MPZP. W punkcie tym wyraźnie zapisano że w planie należy ustalić: "ustalenia dotyczące (...) zasad umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury (...). Ustawa "reklamowa" wyeliminowała z obiegu zapisy wynikające z art 15 ust. 3 ustawy o pizp ale nie te wynikające z art 15 ust. 2. Moim zdaniem w przypadku przestrzeni publicznych należy wręcz obowiązkowo odnieść się do obiektów małej architektury, ale także do reklam, i ogrodzeń.

Jeśli Pan jeszcze raz – uważniej - przeczyta moją wypowiedź to nie znajdzie Pan w niej takiego poglądu, jaki Pan „zacytował” - „dołączył” Pan do obiektów małej architektury budowle. Na temat budowli zaproponowałem jedynie sposób podejścia do kwestii wysokości budowli - według mnie zdroworozsądkowy. Podałem przykłady a nie katalog zamknięty. W sposób oczywisty wszystko zależy od kontekstu – oczywiście urbanistycznego. Co do zasady, nie bardzo wyobrażam sobie wyznaczanie w planie nieprzekraczalnej wysokości obiektów technologicznych związanych z produkcją rolną, wysokości instalacji przemysłowych czy np. obiektów sportowych.
Zasady rozmieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury to zupełnie co innego niż określanie ich nieprzekraczalnej wysokości.

Obrazek użytkownika Maciej Hermanowski
Radosław Jończak napisał/a:

Ustawa "reklamowa" wyeliminowała z obiegu zapisy wynikające z art 15 ust. 3 ustawy o pizp ale nie te wynikające z art 15 ust. 2. Moim zdaniem w przypadku przestrzeni publicznych należy wręcz obowiązkowo odnieść się do obiektów małej architektury, ale także do reklam, i ogrodzeń.

Czy mógłby Pan to rozwinąć? Co znaczy wg Pan "odnieść się" - ustalić parametry dla małej architektury? Ja uważam, że po wprowadzeniu ustawy reklamowej takie działanie będzie każdym wypadku przekroczeniem uprawnień ustawowych.
W tym kontekście zadziwiający jest ten wyrok, który przedstawił kol. Martynian Szreder. Nie znam podobnego wyroku. Wojewoda Mazowiecki zresztą słynie z takich rozstrzygnięć.

Obrazek użytkownika Radosław Jończak

ustawa "reklamowa" uchyliła art 15 ust. 3 pkt 9. Nie wprowadziła ona zmian do art 15 ust. 2 pkt 5. Do tego punktu odwołuje się rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W paragrafie 4 pkt 5 rozporządzenia, które jest cały czas obowiązujące wyraźnie zapisano: "ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych powinny zawierać w szczególności określenie zasad umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury, nośników reklamowych, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni, w tym określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów". Jeśli zatem w planie mamy do czynienia z przestrzeniami publicznymi to należy ustalić (jak zapisano w rozporządzeniu - powinny zawierać) w szczególności zasady umieszczania (...) obiektów małej architektury, reklam (...). Brak wprowadzenia takich ustaleń stanowi naruszenie wymogu wynikającego z rozporządzenia. Skoro zatem obowiązuje takie a nie inne rozporządzenie, nie mam najmniejszych wątpliwości że w przypadku przestrzeni publicznych należy w planie wprowadzić wspomniane regulacje.

Obrazek użytkownika Radosław Jończak
kontr-urbanista napisał/a:
Radosław Jończak napisał/a:

skąd założenie że "budowle bądź obiekty małej architektury - w sposób oczywisty obiekty małej architektury automatycznie "wypadają" z powyższych rozważań (...)""?? Jeśli w planie ustalamy, zgodnie z zapisami studium, przestrzenie publiczne to na podstawie art 15 ust, 2 pkt 5 ustawy o pizp ustalamy wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzenni publicznych. Wówczas obowiązujące są zapisy paragrafu 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie wymaganego zakresu projektu MPZP. W punkcie tym wyraźnie zapisano że w planie należy ustalić: "ustalenia dotyczące (...) zasad umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury (...). Ustawa "reklamowa" wyeliminowała z obiegu zapisy wynikające z art 15 ust. 3 ustawy o pizp ale nie te wynikające z art 15 ust. 2. Moim zdaniem w przypadku przestrzeni publicznych należy wręcz obowiązkowo odnieść się do obiektów małej architektury, ale także do reklam, i ogrodzeń.

Jeśli Pan jeszcze raz – uważniej - przeczyta moją wypowiedź to nie znajdzie Pan w niej takiego poglądu, jaki Pan „zacytował” - „dołączył” Pan do obiektów małej architektury budowle. Na temat budowli zaproponowałem jedynie sposób podejścia do kwestii wysokości budowli - według mnie zdroworozsądkowy. Podałem przykłady a nie katalog zamknięty. W sposób oczywisty wszystko zależy od kontekstu – oczywiście urbanistycznego. Co do zasady, nie bardzo wyobrażam sobie wyznaczanie w planie nieprzekraczalnej wysokości obiektów technologicznych związanych z produkcją rolną, wysokości instalacji przemysłowych czy np. obiektów sportowych.
Zasady rozmieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej architektury to zupełnie co innego niż określanie ich nieprzekraczalnej wysokości.

"Zabudowa inna niż budynki to budowle bądź obiekty małej architektury - w sposób oczywisty obiekty małej architektury automatycznie "wypadają" z powyższych rozważań" - w swoim cytacie pominąłem tylko początek zdania - "Zabudowa inna niż budynki to..." reszta pochodzi z Pana wypowiedzi zatem co do czego dołączyłem? Co zatem Pan rozumie jako zasadę rozmieszczania obiektów małej architektury?

Obrazek użytkownika Radosław Jończak
Martynian Szreder napisał/a:

Analizując orzecznictwo w tym zakresie, generalnie sprowadza się ono do tego, że w planie należy określić obligatoryjnie wysokość zabudowy dla wszystkich dopuszczonych ustaleniami obiektów budowlanych, których cechą charakterystyczną jest parametr wysokości zabudowy, w tym również dla obiektów małej architektury. Więcej na ten temat, z odwołaniami do wyroków, w rozstrzygnięciu wojewody mazowieckiego z dnia 14 lutego br. nr LEX-I.4131.14.2017 pod linkiem http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=90215

Dokładnie. Zresztą dla pozostałych dyskutantów bazujących na argumencie "uważam że" pod rozwagę podrzucę że małą architekturą może być ławka w parku jak również posąg Chrystusa w Świebodzinie. Zatem jeśli ktoś uważa że ustalanie parametru wysokości dla obiektów małej architektury jest bez sensu to chyba nie do końca rozumie zagadnienie.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Proponuję nieśmiało Wieżę Eiffla

Obrazek użytkownika Maciej Hermanowski
Radosław Jończak napisał/a:

Dokładnie. Zresztą dla pozostałych dyskutantów bazujących na argumencie "uważam że" pod rozwagę podrzucę że małą architekturą może być ławka w parku jak również posąg Chrystusa w Świebodzinie. Zatem jeśli ktoś uważa że ustalanie parametru wysokości dla obiektów małej architektury jest bez sensu to chyba nie do końca rozumie zagadnienie.

Pana zdaniem posąg ze Świebodzina jest niewielki i można go zakwalifikować jako małą architekturę? Nie popadajmy w przesadę. Istnieje jeszcze literalne rozumienie pojęć. Rozumiem, ze w ustaleniach dot. przestrzeni publicznej proponujesz zapisać zakaz lokalizacji obiektów małej architektury o wysokości większej niż ... ??Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.