Jesteś tutajForums / Pomoc dla inwestora / budynek usługowy na działce o przeznaczeniu mieszkaniowym

budynek usługowy na działce o przeznaczeniu mieszkaniowym


Obrazek użytkownika majocha

By majocha - Posted on 20 Wrzesień 2015

Witam!
Jestem w posiadaniu działki, która w MPZP należy do terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i siedliskowej oznaczonego na rysunku planu Q9MN/MR dla którego ustalenia brzmią:

'§ 1 99. Dla jednostki strukturalnej Q plan ustala jako funkcję podstawową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, letniskową, usługi, przemysł, tereny upraw polowych i ogrodniczych.
§ 200. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami Q7MN/MR, Q8MN/MR, Q9MN/MR,
Q10MN/MR, Q11MN/MR, Q18MN/MR, Q20MN/MR, Q21MN/MR, Q27MN/MR, plan ustala:
1) adaptację, rozbudowę oraz modernizację istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
gospodarczej, siedliskowej i usługowej.
2) realizację nowej zabudowy jednorodzinnej i siedliskowej na podstawie następujących zasad
i warunków podziału nieruchomości:...'

Czy istnieje możliwość, abym na terenie wybudowała budynek, który w parterze będzie mieścił siedzibę małej firmy dla 2 osób (z pomieszczeniami tj.: magazyn, serwis, serwerownia, biuro), z rozbudowanym piętrem przeznaczonym dla innych usług (np. szkoła językowa)? Czy wniosek o zmianę przeznaczenia działki zostanie pozytywnie rozpatrzony, jeśli w sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej? Jak przebiega ten proces? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź :)

Obrazek użytkownika Dzidek

... podałaś, ale jeśli to co zamieściłaś powyżej odczytamy, że usługi mogą być tylko adaptowane, rozbudowywane i modernizowane oraz że istnieje zakaz ich realizacji (bo jest tylko dla jednorodzinnej i siedliskowej) to zostaje Ci tylko możliwość zrealizowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem 70% dla funkcji mieszkalnej i 30% dla usługi.
Pozdrawiam Grzegorz

Obrazek użytkownika majocha

Dziękuje bardzo za wskazówkę, dalej w ustaleniach jest napisane:
'5. Dla zabudowy jednorodzinnej jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala:
1) budynki gospodarcze wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące do 35 m2
powierzchni zabudowy,
2) garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące,
3) usługi wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego.
6. Dla zabudowy siedliskowej jako przeznaczenie dopuszczalne plan ustala:
1) budynki gospodarcze wolnostojące o charakterze uzupełniającym o maksymalnej wysokości 8 m ,
2) garaże wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub wolnostojące,
3) usługi w formie wbudowanych lub wolnostojących, przeznaczonych dla prowadzenia działalności
gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców.'
Jak mam rozumieć punkt dotyczący zabudowy siedliskowej:' usługi w formie wbudowanych lub wolnostojących, przeznaczonych dla prowadzenia działalności
gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców' ?Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 2 gości.