Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Brak uzgodnienia za poszerzenie zgodne z prawem

Brak uzgodnienia za poszerzenie zgodne z prawem


Obrazek użytkownika Maciej Hermanowski

By Maciej Hermanowski - Posted on 21 Czerwiec 2018

W projekcie, który właśnie opracowuję mam drogi, które należą do powiatu, a w studium określone są jako drogi zbiorcze. Nie spełniają nawet minimalnych parametrów jakiejkolwiek drogi publicznej, nie mówiąc już o zbiorczej. Poszerzyłem więc ich granice zgodnie z obowiązującymi przepisami na tereny prywatne, za co dostałem negat od ZDP, z którego wynika, że oni sobie tego nie życzą bo będą musieli ponosić niepotrzebne koszty. Co Wy na to?

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Na dobry początek art. 24 ust.1 ustawy planistycznej: „Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kpa…” (postanowienie zaskarżalne - musi być podana podstawa prawna odmowy).
Argument, że „ZDP sobie tego nie życzy bo będzie musiał ponosić niepotrzebne koszty” nie jest uzasadnieniem prawnym.

Obrazek użytkownika adam

Zażalenie na postanowienie, zarzuć brak podstawy prawnej rozstrzygnięcia oraz niepodanie warunków uzgodnienia.

Obrazek użytkownika ptaq

"...Nie mamy Pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi ?" :))) Ja w tej chwili mam na tapecie coś podobnego GDDKiA - nie uzgadnia projektu wuzetki, bo twierdzi, że zjazd publiczny, którym odbywa się obsługa komunikacyjna powinien mieć lewoskręt, tylko, Że stacja paliw wraz z myjnią działa już od ok. 12 lat i GDDKiA sama robiła ten zjazd
i to jest właśnie piękne :))) Nawiązując zaś bezpośrednio do problemu, oczywiście konkretna podstawa prawna inaczej ZDP polegnie.

Obrazek użytkownika Maciej Hermanowski

Dziękuję za Wasze wypowiedzi. Oczywiście brak podstawy prawnej w piśmie.
Z innej beczki chciałbym zapytać czy zdarzyło Wam się nie poszerzać drogi publicznej do minimalnych parametrów ustawowych np. gdy droga powiatowa to w praktyce droga gruntowa biegnąca właściwie donikąd. Myślicie, że utrzymałoby się to przy stwierdzeniu zgodności z prawem?

Obrazek użytkownika adam

W obszarach zurbanizowanych masz prawo nie poszerzać, ale musisz to uzasadnić.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista
Maciej Hermanowski napisał/a:

Z innej beczki chciałbym zapytać czy zdarzyło Wam się nie poszerzać drogi publicznej do minimalnych parametrów ustawowych...?

Nawet jeśli się zdarzyło, to nie powinno się zdarzyć - jeśli w planie sankcjonujemy istniejąca drogę publiczną, to musimy dostosować ją do wymogów prawa (ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych) - w przeciwnym przypadku "zabawa w planowanie" jest kompletnie bez sensu i nie sądzę, aby w takiej postaci mogła być zaakceptowana przez organ nadzoru:)

Obrazek użytkownika kontr-urbanista
adam napisał/a:

W obszarach zurbanizowanych masz prawo nie poszerzać, ale musisz to uzasadnić.

Jakaś podstawa prawna tego "prawa"?
Wyprzedzając ew. odpowiedź - przepisy paragrafu 7 ust.2 drogowych warunków technicznych nie pozwalają na taką "szeroką" interpretację:)

Obrazek użytkownika adam

Po co Pan pyta, skoro sam sobie Pan zaraz odpowiada?
W Pana świecie pewnie nie pozwalają, ale na szczęście interpretacja przepisów wykracza poza ten świat.
Swoją drogą, ciekaw jestem, dlaczego według Pana nie pozwalają. Może krótka wykładnia? :)

Obrazek użytkownika kontr-urbanista
adam napisał/a:

Po co Pan pyta, skoro sam sobie Pan zaraz odpowiada?
W Pana świecie pewnie nie pozwalają, ale na szczęście interpretacja przepisów wykracza poza ten świat.
Swoją drogą, ciekaw jestem, dlaczego według Pana nie pozwalają. Może krótka wykładnia? :)

W moim świecie nie ma potrzeby robienia wykładni tak prostych przepisów :)

Obrazek użytkownika adam
kontr-urbanista napisał/a:
adam napisał/a:

Po co Pan pyta, skoro sam sobie Pan zaraz odpowiada?
W Pana świecie pewnie nie pozwalają, ale na szczęście interpretacja przepisów wykracza poza ten świat.
Swoją drogą, ciekaw jestem, dlaczego według Pana nie pozwalają. Może krótka wykładnia? :)

W moim świecie nie ma potrzeby robienia wykładni tak prostych przepisów :)

Bo takiej nie ma :)

Obrazek użytkownika kontr-urbanista
adam napisał/a:
kontr-urbanista napisał/a:
adam napisał/a:

Po co Pan pyta, skoro sam sobie Pan zaraz odpowiada?
W Pana świecie pewnie nie pozwalają, ale na szczęście interpretacja przepisów wykracza poza ten świat.
Swoją drogą, ciekaw jestem, dlaczego według Pana nie pozwalają. Może krótka wykładnia? :)

W moim świecie nie ma potrzeby robienia wykładni tak prostych przepisów :)

Bo takiej nie ma :)

Treść przepisu:
W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem, dopuszcza się przyjęcie mniejszych szerokości ulic niż podane w ust. 1, jednak pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w § 6. Przyjęcie mniejszej szerokości ulicy w liniach rozgraniczających wymaga przeprowadzenia analizy obejmującej:
1)wzajemne rozmieszczenie jej elementów oraz urządzeń infrastruktury technicznej, w charakterystycznych przekrojach poprzecznych;
2)sposób etapowego i docelowego odwodnienia;
3)sposób wysokościowego rozwiązania ulicy;
4)wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia;
5)podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w szczególności występowanie gruntów o małej nośności oraz terenów zalewowych;
6)podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska, a w szczególności sposoby ochrony przed nadmiernym hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

Obrazek użytkownika adam

Nic więcej Pan nie pokazuje ponad treść przepisu. Kopiuj-wklej każdy potrafi.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

"W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem" czy to sformułowanie jest tożsame ze sformułowaniem "w obszarach zurbanizowanych", którego Pan użył?

Obrazek użytkownika adam

Warunki techniczne:
"... dopuszcza się przyjęcie mniejszych szerokości ULIC niż podane w ust. 1..."

Ustawa o drogach publicznych:
"ulica - drogę na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

"W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami terenowymi lub istniejącym zagospodarowaniem" czy to sformułowanie jest tożsame ze sformułowaniem "w obszarach zurbanizowanych", którego Pan użył?

Obrazek użytkownika adam

A dlaczego mam wykazywać tożsamość między tymi sformułowaniami? Nie wystarczyły Panu cytaty z ustawy i rozporządzenia? Polska trudny język?
Wyjął Pan część przepisu z całości. Proszę doczytać całość.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista
adam napisał/a:

A dlaczego mam wykazywać tożsamość między tymi sformułowaniami?

"W obszarach zurbanizowanych masz prawo nie poszerzać, ale musisz to uzasadnić."
Rozpoczął Pan dyskusję w/w "radą" dla kolegi -niestety niezbyt fortunnie ponieważ nie istnieją przepisy, które pozwalają na takie uogólnienie.
Zacytowałem przepisy obowiązujące, z których jednoznacznie wynika, że nie ma znaczenia, czy obszary są zurbanizowane, czy też nie - muszą być natomiast spełnione przepisy wskazane przeze mnie aby można było w konkretnym, uzasadnionym miejscu odstąpić od szerokości pasa drogowego wymaganych przez te przepisy.
Tylko tyle i aż tyle (w tak banalnej sprawie).

Obrazek użytkownika adam

Nie tylko. Pomija Pan dosyć istotny fakt, że przepis mówi tylko o ulicach a nie o drogach w ogóle. Może Pan tworzyć analizy i uzasadnienia, o których Pan wspomina, ale poza obszarem zabudowanym (zurbanizowanym) albo przeznaczonym pod zabudowę na nic się one zdadzą.
Zawsze powtarzam młodym planistom zdobywającym dopiero doświadczenia: trzeba czytać wszystko, a nie tylko fragmenty.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista
adam napisał/a:

Nie tylko. Pomija Pan dosyć istotny fakt, że przepis mówi tylko o ulicach a nie o drogach w ogóle. Może Pan tworzyć analizy i uzasadnienia, o których Pan wspomina, ale poza obszarem zabudowanym (zurbanizowanym) albo przeznaczonym pod zabudowę na nic się one zdadzą.
Zawsze powtarzam młodym planistom zdobywającym dopiero doświadczenia: trzeba czytać wszystko, a nie tylko fragmenty.

Proszę nie zmieniać tematu:

"W obszarach zurbanizowanych masz prawo nie poszerzać, ale musisz to uzasadnić."
Rozpoczął Pan dyskusję w/w "radą" dla kolegi - niestety niezbyt fortunnie ponieważ NIE ISTNIEJĄ PRZEPISY, KTÓRE POZWALAJĄ NA TAKIE UOGÓLNIENIE.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.