Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Autorski projekt "specustawy" planistycznej

Autorski projekt "specustawy" planistycznej


Obrazek użytkownika kontr-urbanista

By kontr-urbanista - Posted on 05 Listopad 2009

Ustawa z dnia……………….
o szczególnych zasadach sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa szczególne zasady i warunki sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwanych dalej specplanami, a także organy właściwe w tych sprawach.
Art.2.W sprawach dotyczących sporządzania i uchwalania specplanów nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozdział I
Sporządzanie specplanu
Art.3.Organem właściwym w sprawie sporządzenia specplanu jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Art.2. Projekt specplanu sporządza pracownik urzędu gminy, którego zakres obowiązków obejmuje problematykę planowania przestrzennego lub jest do tej problematyki zbliżony.
Art.3. W przypadkach uznanych za skomplikowane merytorycznie lub w inny sposób wójt (burmistrz, prezydent miasta) może powierzyć sporządzenie specplanu urbaniście.
Art.4. O zakresie wymaganego opiniowania i uzgadniania decyduje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Art.5. W przypadku jeśli wójt (burmistrz, prezydent miasta) uzna zbędność tych czynności projekt planu uznaje się za uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany.
Rozdział II
Uchwalanie specplanu
Art.6. Organem właściwym w sprawie uchwalenia specplanu jest rada gminy, na terenie której specplan jest sporządzany.
Art.7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach specplan może być uchwalony przez radę którejkolwiek z gmin sąsiednich.
Rozdział III
Kontrola uchwały
Art.8.Uchwała rady gminy w sprawie specplanu podlega kontroli wojewody w zakresie zgodności z prawem.
Art.9. W przypadku stwierdzenia nieważności przedłożonego do kontroli specplanu jego powtórnego sporządzenia i zatwierdzenia dokonuje wojewoda.

Rozdział IV
Przepisy końcowe

Art.10. Na obszarze obowiązywania specplanu nie stosuje się przepisów ustawy prawo budowlane.

Obrazek użytkownika Filip Sokołowski

No to już wiem skąd ten nick, chcesz za jednym razem wykończyć urbanistów i polską przestrzeń:)

Współzałożyciel Portalu Urbanistyka.Info
Kontakt:
tel. +48 608-292-492
e-mail: fsokolowski@urbanistyka.info

Obrazek użytkownika Monika Kozanecka

 

Proponuje zlikwidować też architektów, budowlańców i jeszcze kilka innych zawodów..... przecież każdy może to robić...
 
Jakby taka specustawa weszła to obawiam się że mogłoby być jeszcze gorzej z nasza przestrzenią. Urzędnicy mają często tyle obowiązków, że ledwo wyrabiają się z wysyłaniem na czas zawiadomień, a gdzie reszta…., poza tym nie sądzę, aby wszyscy urzędnicy posiadali kwalifikacje, które pozwalałby na opracowywanie planów.
„O zakresie wymaganego opiniowania i uzgadniania decyduje wójt (burmistrz, prezydent miasta).” Bardzo korupcjogenny zapis!!!

 

pozdrawiam

m.s.

 

 

Urbanistyka , komunikacja

Obrazek użytkownika Piotr Piechocki

Mocna prowokacja. Tylko że z takimi propozycjami trzeba uważać! Jeszcze przeczyta to to komisja ds przyjaznego państwa i za dwa miesiące sejm uchwali tę specustawę.

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Ufff...

Obrazek użytkownika Tomasz Wojciechowski

Obawiam się, że taka ustawa byłaby początkiem końca tego kraju i zawodu urbanisty za jednym razem ... z czasem z ogólnego bajzlu nawet korupcja by nie raziła, hmm ...Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 2 gości.