Jesteś tutaj„Świeże spojrzenie na zieleń. Geoankiety – nowe źródło informacji o mieście”

„Świeże spojrzenie na zieleń. Geoankiety – nowe źródło informacji o mieście”


Renata Putkowska - Fundacja Sendzimira

Niemal 4 500 użytkowników, prawie 12,5 tys. naniesionych przez nich zaznaczeń i ponad 1 600 wypełnionych geoankiet pojawiło się na interaktywnych mapach zieleni Krakowa, Łodzi i Poznania. Jakie miejsca były zaznaczane? Czyich głosów i opinii jest najwięcej? Co zrobią z nimi urzędnicy ?
 
Od końca marca br. mieszkańcy Krakowa, Łodzi i Poznania uczestniczyli w największym polskim badaniu dotyczącym zieleni miejskiej. Na interaktywnych mapach swoich miast mogli zaznaczać zarówno parki i skwerki, jak i pojedyncze drzewa czy ulubione ścieżki przyrodnicze. Mogli wskazywać zarówno tereny, które wymagają interwencji miejskich urzędników, jak i miejsca, które jednoznacznie kojarzą im się z rekreacją i odpoczynkiem. Przeprowadzenie badania na taką skalę było możliwe dzięki zastosowaniu geoankiet: połączenia map internetowych i ankiet.
 
Wykorzystana w projekcie metodyka softGis polegała na przeprowadzeniu ilościowych badań społecznych, ich przestrzennej i statystycznej analizie, a następnie przekazaniu planistom i urzędnikom. W ten sposób softGIS pozwala dodać do „twardych” danych o infrastrukturze codzienną wiedzę i punkt widzenia obywateli (dane „miękkie”, ang. soft). Dzięki temu, że badanie opiera się na standardowych dla miast rozwiązaniach technicznych i prowadzone jest przy współpracy urzędów, można je łatwo włączać do miejskich systemów informacji geograficznej i procesów podejmowania decyzji.
 
Na konferencji, która odbyła się 10.09.2014 w Warszawie zarówno urzędnicy, urbaniści, oraz eksperci zajmujący się przestrzenią miejską jak i zaangażowani w projekt mieszkańcy i aktywiści dyskutowali o efektach wykorzystania przeprowadzonych badań. Wynika z nich m.in. że mieszkańcy, wskazując tereny zielone, które budzą ich pozytywne bądź negatywne emocje, odwołują się do konkretnych cech tych miejsc: użyteczności, dostępności, naturalnego piękna, skojarzeń historycznych, ale także natury (dźwięków, wody), mikroklimatu czy czystego powietrza. Ankietowani zauważali i doceniali nie tylko względy estetyczne i rekreacyjne, ale także inne funkcje przyrody w miastach.
 
Z ich wskazań jednoznacznie wynika także, że szczególnie wartościowym dla mieszkańców połączeniem jest zieleń i woda (tereny wzdłuż rzek i nad zbiornikami wodnymi), a z kolei wyjątkową irytację i negatywne emocje wzbudzają betonowe pustynie i nieprzemyślane projekty nasadzeń: nieodporne na upał, usychające rośliny, brak wody i cienia. – To badanie pozwala nam zwrócić uwagę na ważne dla mieszkańców aspekty, które nie „wypływają” podczas ustawowej procedury planistycznej. Traktujemy je więc jako cenne podpowiedzi w całym procesie planowania przestrzennego- wyjaśniała podczas konferencji Anna Olaczek-Wołowska z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.
 
Na ustawowe braki, które uniemożliwiają traktowanie zieleni jako równoprawnego elementu przestrzeni miejskiej zwrócił uwagę Paweł Lisicki, Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta St. Warszawy - Są normy dotyczące np. przebiegu czy odległości w odniesieniu do infrastruktury gazowej i drogowej,  ale nie ma żadnych reguł, które tak samo traktowałyby tkankę przyrodniczą. A  bez tego nie uda się wprowadzić trwałych zmian”
 
Więcej informacji, infografika:  http://www.sendzimir.org.pl/zielen

Raport z projektu i mapy z wynikami badania „Licz na zieleń”: www.licznazielen.pl/raport  

ZałącznikRozmiar
raport.pdf1.24 MB
Your rating: None


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.