Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / "Łódzka szkoła" partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym

"Łódzka szkoła" partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym


Obrazek użytkownika kontr-urbanista

By kontr-urbanista - Posted on 05 Wrzesień 2017

Łódź sporządza właśnie nowe studium. Przy tej okazji możemy poznać nowe, "innowacyjne" techniki partycypacyjne, jakie zastosowano przy tej okazji.
Szczegóły tutaj: http://www.mpu.lodz.pl/page/641,informacja.html
Opisywany "innowacyjny" fragment znajdziemy na końcu, pod hasłem: "Składanie uwag."
Szczególna uwagę zwraca zaproponowana formuła przyjmowania (odrzucania) uwag do projektu studium. Brak podania "oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga" dyskwalifikuje taka uwagę.

A myślałem, że już wszystko wiem o technikach partycypacyjnych;)

Obrazek użytkownika kontr-urbanista

Widzę, ze brak chętnych (zorientowanych w temacie partycypacji?) do zabrania głosu o tym żenującym wydarzeniu.
Informacja dla osób "niezorientowanych" - kłopot tej formuły polega na tym, że problematyka poruszana w studium, która może być przedmiotem takich obywatelskich (czyt. partycypacyjnych) uwag ma charakter uogólnionych kierunków polityki przestrzennej miasta, a które przypisywane są do konkretnych nieruchomości dopiero na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych to właśnie kwestionowanie ustaleń studium w odniesieniu do konkretnych nieruchomości stanowi podstawę dla tych sądów do orzekania o bezzasadności takich uwag i zastrzeżeń – studium gminy ex definitione nie „widzi” konkretnych działek z ich numerami geodezyjnymi.
Przyjęta w Ł. „technika” partycypacyjna wprawdzie upraszcza i przyspiesza znakomicie „partycypacyjny” etap procedury sporządzania studium miasta – niestety, ma niewiele wspólnego z rzeczywistą partycypacją społeczna w planowaniu przestrzennym, o której tak pięknie możemy przeczytać chociażby tutaj:
http://www.tup.org.pl/download/konferencje/2017_0624_Partycypacja/partic...Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.