Jesteś tutajArtykuły na urbanistyka.info

Artykuły na urbanistyka.info


Artykuł związane z planowaniem przestrzennym, urbanistyką, studium zagospodarowania przestrzennego.

Dlaczego nie warto iść drogą "specustawy mieszkaniowej". Na te i inne pytania odpowiadali we Wrocławiu prelegenci Seminarium ZOIU

Filip Sokołowski, Urbanistyka.Info

Your rating: None Average: 4.8 (4 votes)

Nasze trzy grosze w dyskusji o tzw. specustawie mieszkaniowej

Filip Sokołowski, Urbanistyka.Info

Your rating: None Average: 3.4 (14 votes)

Likwidacja decyzji o warunkach zabudowy? Ok, ale stopniowo i z głową!

Filip Sokołowski, Urbanistyka.Info/ UrbanConsulting

Your rating: None Average: 4.5 (4 votes)

Po zmianie przepisów uzyskanie warunków zabudowy będzie zdecydowanie trudniejsze.

Filip Sokołowski, Urbanistyka.Info/ UrbanConsulting

Your rating: None Average: 3.7 (3 votes)

Kodeks urbanistyczno – budowlany w wersji soft, czyli "specustawa" dla programu Mieszkanie Plus

Filip Sokołowski, Urbanistyka.Info/ UrbanConsulting

Your rating: None Average: 5 (1 vote)

Stanowisko Portalu Urbanistyka.Info w sprawie projektu ustawy regulującej zawód urbanisty

Redakcja Portalu Urbanistyka.Info

Your rating: None Average: 5 (5 votes)

Przepisy przejściowe dot. regulacji zawodu urbanisty

Filip Sokołowski, Urbanistyka.Info/ UrbanConsulting

Zgodnie z materiałem zawierającym projekt przepisów wprowadzających ustawę o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach osoby p

Your rating: None Average: 2 (4 votes)

Regulacja zawodu urbanisty. Ruszyły konsultacje publiczne projektu Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach.

Filip Sokołowski, Urbanistyka.Info/ UrbanConsulting

Your rating: None Average: 3.2 (5 votes)

Koniec z ustawowym zakazem lokalizowania zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Filip Sokołowski, Urbanistyka.Info/ UrbanConsulting

Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE – jakie to ma znaczenie dla planowania przestrzennego?

Filip Sokołowski, Urbanistyka.Info/ UrbanConsulting

Your rating: None Average: 3 (2 votes)