Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash


Aktualności

Poniżej zamieszczamy stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie nieodpłatnego udostępniania danych z baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 8 oraz ust. 1b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101) na potrzeby procedury sporządzania dokumentów planistycznych oraz analiz, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d, art. 14 ust. 5 i art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.).

04-07-2018
Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt wpłynął do Sejmu 26 marca 2018r. Nowelizacja jest odpowiedzią na apele branży OZE, ale jak stwierdził Pan Grzegorz Tobiszowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, nie zamyka ona dyskusji nad tym tematem i jesienią rozpoczną się prace nad kolejną nowelizacją. Bieżące kierunki zmian zyskały poparcie wszystkich sił politycznych obecnych w Sejmie, tak więc należy się spodziewać, że nowelizacja ustawy zostanie szybko przyjęta. 
26-04-2018

W dniach 19-20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu albo odbędzie się konferencja naukowa pt.: “Dni Planisty: Sharing cities - współużytkujemy, współdziałamy, jesteśmy współodpowiedzialni”.

22-03-2018

W dniach 16-17 kwietnia 2018r. odbędzie się kolejna okazja do posłuchania i podyskutowania o praktycznych problemach planowania przestrzennego. Tradycyjnie we Wrocławiu, tradycyjnie 2 razy w roku i tradycyjnie warto tam być. Tym razem pora na wiosenną edycję. Organizatorem wydarzenia jest oczywiście Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU.

02-03-2018

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu wraz z Miastem Poznań, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zapraszają na kolejną, XI edycję ogólnopolskiej konferencji „Dzień Urbanisty”. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmi "W stronę miasta pięknego".

12-01-2018
Dzisiaj we Wrocławiu zakończyło się dwudniowe Seminarium, cyklicznie organizowane przez Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU, poświęcone jak zawsze bieżącym problemom planistyczny. Gościem specjalnym Seminarium był Pan Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, który omówił bieżący stan prac m.in. nad Kodeksem urbanistyczno – budowlanym oraz przepisami wprowadzającymi, a także nad ustawą regulującą ponownie zawód urbanisty oraz nad ustawą zmieniającą m.in. ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno – budowlanego. Postaramy się przedstawić najważniejsze informacje w tym zakresie.
24-10-2017

Jak donosi Rzeczpospolita szykują się zmiany w projekcie ustawy, która ma zmienić m.in. zasady wydawania warunków zabudowy. Bezpośrednie sąsiedztwo nie ma być koniecznością, ale za to o warunki będzie mógł wystąpić jedynie właściciel albo użytkownik wieczysty gruntu.

20-10-2017
Tutoriale

Tutorial zawierający „instrukcję obsługi” dodania nowej funkcjonalności do programu AutoCad i/lub AutoCad Architecture (podobnie jak ma to miejsce w przypadku AC Map czy Civil3D) dotyczy tylko i wyłącznie pełnych wersji tego programu. Ponadto tutorial ten jest polskim rozwinięciem i instrukcją „krok po kroku” do wyjaśnień autorów wtyczki „GeoRefImg”.

  powstał z myślą wykorzystania wolnego i otwartego oprogramowania w administracji geodezyjnej. Celem tego opracowania jest nie tylko zapoznanie użytkownika z programem, ale w szczególności ukazanie możliwości współpracy QGIS z innymi programami Open Source, takimi jak GRASS, PostGIS, PostgreSQL, Map-Server. Autorem podręcznika jest Milena Nowotarska.

Tutorial dla początkujących użytkowników programu AutoCad, przedstawia 2 sposoby drukowania projektu. Omawia wszelkie potrzebne zagadnienia związane z wydrukiem.

Tutorial dla początkujących użytkowników programu AutoCad. Zawiera informacje na temat ustawień programu. Tutorial pomaga dostosować program do wymogów każdego użytkownika. Tutaj znajdziecie odpowiedź na nurtujące wielu pytanie - jak zmienić kolor tła ekranu:)

Fotogaleria